×

Zelena tranzicija uspjet će ako dovoljno uložimo u ljude, osobito u ruralnim regijama

11.02.2022

Na sjednici Odbora za regionalni razvoj (REGI) Europskog parlamenta u Bruxellesu, zastupnik u Europskom parlamentu doc. dr. sc. Tomislav Sokol sudjelovao je u razmjeni mišljenja s Elisom Ferreirom, povjerenicom Europske komisije za koheziju i reforme, na temu 8. Izvješća o gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji.

U Izvješću o koheziji opisuju se glavne promjene u teritorijalnim razlikama koje su zabilježene u proteklom desetljeću te načini kako su europske politike utjecale na te razlike. Također, u Izvješću se ističe potencijal zelene i digitalne tranzicije kao novih pokretača rasta EU-a, ali se i navodi da se bez odgovarajućih mjera mogu pojaviti nove gospodarske, socijalne i teritorijalne razlike te se u tom smislu razmatraju razne opcije kojima bi se odgovorilo na predstojeće izazove.

„U Izvješću se ističe podatak da su se u proteklom desetljeću smanjile razlike u području zdravstva u EU, no činjenica je da svi građani i dalje nemaju jednak pristup zdravstvenoj zaštiti u raznim dijelovima Unije. Nedopustivo je da u određenim istočnim državama članicama smrtnost od pojedinih bolesti bude znatno veća nego u onim zapadnim. Hrvatski građani moraju imati jednak pristup zdravstvenim uslugama i kvalitetnim programima prevencije i ranog otkrivanja karcinoma kao i građani najrazvijenijih zemalja“ – istaknuo je zastupnik Sokol.

Shodno tome, Sokol smatra da je prilikom evaluacije financiranih projekata kohezijske politike i mjerila u kontekstu zdravstva potrebno preispitati naknadne zdravstvene ishode pojedinog projekta da bi se mogli pratiti učinkovitost i rezultati, odnosno da možemo vidjeti koliko je neki zdravstveni projekt uspješan ili ne.

„U nadolazećim godinama Europska unija će ponajviše biti usredotočena na zelenu i digitalnu tranziciju koje će donijeti nove mogućnosti i prilike, ali će i iziskivati znatne strukturne promjene koje mogu dovesti do novih regionalnih razlika. Problem je što nisu sve države članice i regije u jednakoj mjeri spremne za digitalnu i zelenu tranziciju, prvenstveno što se tiče infrastrukture“ – naglasio je zastupnik Sokol.

„Za uspješnu tranziciju bit će potrebno proširiti pristup širokopojasnom internetu, ulagati u IT opremu i poticati digitalne vještine. To će pomoći ruralnim područjima jer su ondje internetske veze često spore, a digitalne vještine ispod prosjeka. Brži pristup internetu omogućit će većem broju ljudi da rade od kuće i unaprijedit će pristup internetskim uslugama, uključujući osposobljavanje, zdravstvene usluge i e-trgovinu“ – rekao je zastupnik Sokol.

Sokol je u tom kontekstu iskazao potrebu ulaganja kohezijskih sredstava u sve potrebne elemente, naglasivši važnost ulaganja u ljude, odnosno u njihove vještine, da bi hrvatski i europski građani, naročito oni koji žive u ruralnim područjima, na što lakši način podnijeli navedene tranzicije.

„Ruralna područja i slabije razvijene regije uvelike zaostaju za tranzicijskim i razvijenijim regijama u pogledu tercijarnog obrazovanja, cjeloživotnog učenja i digitalnih vještina. Da bi Europa u budućnosti mogla bila konkurentna, potrebno je više ulagati u obrazovanje i osposobljavanje ljudi u tim područjima, uključujući njihove vještine te potencijal za poduzetništvo i inovacije. To će biti ključno za uspješno snalaženje u predstojećoj zelenoj i digitalnoj tranziciji“ – rekao je zastupnik Sokol.