×

Demografija treba biti okosnica za sve buduće politike EU

15.07.2020

Tomislav Sokol danas je sudjelovao na sastanku predstavnika nacionalnih delegacija Europske pučke stranke (EPP) na kojem je središnja tema bila nadolazeća Konferencija o budućnosti Europe.

Hrvatski zastupnik Tomislav Sokol danas je sudjelovao na sastanku predstavnika nacionalnih delegacija Europske pučke stranke (EPP) na kojem je središnja tema bila nadolazeća Konferencija o budućnosti Europe. Na sastanku su iznesene ideje i stavovi o najvažnijim pitanjima koja se nalaze pred  Europskom unijom, a s ciljem usvajanja zajedničkog stajališta o njezinim glavnim ciljevima, projektima i upravljačkoj strukturi koja odgovara izazovnim vremenima koja su pred nama. 

 

Zastupnik je skrenuo pažnju na važnost demografske politike i naglasio njezinu međusobnu ovisnost sa zdravstvom.  - Demografija u sebi sadrži sigurnosne, socijalne i ekonomske aspekte te smatram da, uz zdravstvo, treba biti temeljna okosnica za sve buduće politike - izjavio je Sokol istaknuvši potrebu za poduzimanjem konkretnih mjera kako bi demografija postala budući strateški cilj Europske unije. 

 

Početak rada konferencije inicijalno je bio predložen za 9. svibnja, međutim održavanje je spriječila COVID-19 kriza. Potrebu za konferencijom ovakvog tipa zastupnici su ponovno iskazali 17. travnja, naglašavajući da je komunikacija s građanima neophodna kako bi kreiranje budućih politika bilo dodatno usmjereno konkretnom podizanju kvalitete njihovih života.

 

- Zalažem se da utjecaj na demografiju bude jedna od sastavnica budućih procjena učinka svih politika i akata Unije. Osmišljavanje i vrednovanje politika mora postati puno učinkovitije te usmjerenije prema demografskim izazovima. Samo uvođenjem navedenog sustava vrednovanja možemo potaknuti temeljitu reformu Europske unije i pružiti bolje uvjete za život našoj djeci, mladima i starijima- za kraj je istaknuo Sokol.