×

Imenovan sam izvjestiteljem Odbora za regionalni razvoj za proračun Europske unije za 2023. godinu

02.02.2022

Hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu doc. dr. sc. Tomislav Sokol imenovan je izvjestiteljem za mišljenje Odbora za regionalni razvoj (REGI) Europskog parlamenta o općim smjernicama za pripremu proračuna za 2023., dio III. – Komisija.

Opći proračun Europske unije instrument je kojim se utvrđuje i odobrava ukupan iznos prihoda i rashoda koji se svake godine smatraju potrebnima za Europsku uniju. Jedini je centralizirani instrument provođenja zajedničke fiskalne politike na razini Unije.

„Kao izvjestitelj, snažno ću se založiti da se kohezijska politika podupire kao primarni investicijski instrument proračuna EU-a koji omogućuje gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju te predstavlja jedan od temelja oporavka od pandemije bolesti COVID-19“ – naglasio je zastupnik Sokol.

U sklopu nove funkcije Sokol će tako biti odgovoran za formiranje stajališta Odbora za regionalni razvoj (REGI) Europskog parlamenta o djelovanju politike Unije za regionalni razvoj i koheziju, procjenu utjecaja drugih politika Unije na gospodarsku i socijalnu kohezijute usklađivanje strukturnih instrumenata Unije u kontekstu proračuna za 2023. godinu.

„Kohezijska politika temelji se na solidarnosti, kojom se nastoji ostvariti cilj da se promiče i podupire sveukupni skladni razvoj država članica i regija. Posebnu pozornost usmjerit ću na ruralna područja i regije koje su izložene ozbiljnim i trajnim demografskim poteškoćama, dakle na regije s vrlo niskom gustoćom naseljenosti uključujući pogranične i planinske regijete na otoke“ – rekao je zastupnik Sokol.

„Dokazano je da ulaganja u okviru kohezijske politike i politike regionalnog razvoja imaju znatnu europsku dodanu vrijednost i da doprinose postizanju ciljeva kao što su unapređenje konkurentnosti gospodarstva Unije, izgradnja infrastrukture, poticanje prekograničnog povezivanja europskih znanstvenika i istraživača, poboljšanje prometnih, energetskih i komunikacijskih veza među državama članicama, promicanje inovacija te podupiranje prijelaza na digitalno gospodarstvo“ – istaknuo je zastupnik Sokol.

„Oko 7% godišnjeg proračuna koristi se za administraciju Europske unije, dok se oko 93% proračuna vraća građanima, gradovima, regijama, poljoprivrednicima i poduzetnicima kroz programe i projekte financirane EU sredstvima. Pritom je važno da kohezijska politika na odgovarajući način bude zastupljena u proračunu za 2023. godinu – zaključio je zastupnik Sokol.