×

Europski parlament usvojio moje Izvješće, građani će imati kvalitetnije i brže liječenje

13.12.2023

Na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu usvojeno je moje Izvješće o europskom prostoru za zdravstvene podatke tj. EU digitalnoj zdravstvenoj putovnici. Izvješće je usvojeno velikom većinom glasova na plenarnoj sjednici, s čak 516 glasova za, 95 protiv i 20 suzdržanih.

Pandemija COVID-19 istaknula je važnost ažuriranih zdravstvenih podataka za donošenje ključnih javnozdravstvenih odluka i pravovremeno reagiranje na krizne situacije, ali i za liječenje, istraživanje i inovacije. Međutim, u državama članicama i dalje postoje brojne prepreke u vidu složenih pravila i postupaka koji sprečavaju potpuno iskorištavanje potencijala digitalnog zdravstva i zdravstvenih podataka. Najveći problemi proizlaze iz nepostojanja obveznih standarda na razini Unije, što uzrokuje nemogućnost razmjene podataka, ne samo između bolnica i ordinacija u različitim državama, nego često i unutar iste države članice. Stoga novim pravilima nastojimo ukloniti upravo te prepreke i probleme.

Kod primarne uporabe zdravstvenih podataka građani se stavljaju u središte jer im se daje kontrola nad njihovim podacima radi poboljšanja zdravstvene zaštite u cijeloj Uniji. To znači da sve naše zdravstvene podatke u EU stavljamo u digitalni prostor u kojem građani jednostavno i besplatno pristupaju vlastitom zdravstvenom kartonu u elektroničkom obliku koji je prepoznat i prihvaćen u cijeloj Uniji putem mobitela ili računala. Pritom su u mogućnosti podijeliti svoje zdravstvene podatke s liječnicima u svojoj državi ili u drugim državama članicama te tako dobivaju pristup boljoj zdravstvenoj zaštiti. Novim pravilima osigurat će se bolja dijagnostika i liječenje, smanjiti medicinske pogreške i izbjeći nepotrebne pretrage, a rad liječnika postat će djelotvorniji.

Kada govorimo o sekundarnoj uporabi zdravstvenih podataka, donošenjem ovog europskog zakona, EU će smanjiti ovisnost o trećim državama te postati konkurentnija u području proizvodnje lijekova. Konkretno, pod strogim uvjetima istraživačima će se omogućiti pristup velikim količinama kvalitetnih zdravstvenih podataka da bi što bolje razumjeli razne bolesti. To je ključno za razvoj novih načina liječenja i medicinskih proizvoda kojima se spašavaju životi.

EU digitalnom zdravstvenom putovnicom se zdravstveni podaci stavljaju u službu građana i znanosti. Našim građanima će se omogućiti kvalitetnije i brže liječenje, ali će se i ujedno olakšati liječenje u inozemstvu te olakšati pristup jednakoj zdravstvenoj zaštiti u svim državama članicama EU.