×

Europska sredstva osigurat će našim građanima zdravstvo na EU razini

16.06.2022

Na sjednici Odbora za regionalni razvoj (REGI) Europskog parlamenta u Bruxellesu raspravljalo se o primjeni i učincima kohezijske politike. Zastupnik u Europskom parlamentu doc. dr. sc. Tomislav Sokol istaknuo jevažnost kohezijskih ulaganja u zdravstvenu zaštitu i bolju kvalitetu liječenja s ciljem postizanja jednake kvalitete liječenja u svim dijelovima Hrvatske i EU.

„Da bismo osigurali bolji i učinkovitiji zdravstveni sustav te podigli zdravstveni standard u Hrvatskoj potrebno je kohezijska sredstva ulagati u obnovu i modernizaciju infrastrukture, uključujući najsuvremeniju opremu da bi se poboljšalo pružanje zdravstvenih usluga. Također, nužno je ulagati u povećanje broja zdravstvenih radnika te njihovo zadržavanje u Hrvatskoj, digitalizaciju našeg zdravstvenog sustava te prevenciju bolesti“ – naglasio je zastupnik Sokol.

Podsjetimo, kohezijska politika predstavlja snažan instrument Europske unije za promicanje i podupiranje ukupnog skladnog razvoja njezinih država članica i regija, a znatan udio aktivnosti i proračuna EU posvećuje se upravo smanjenju razlika među regijama, s posebnim naglaskom na ruralna područja, područja zahvaćena industrijskom tranzicijom i regijama suočenima s teškim i trajnim demografskim poteškoćama.

„Kohezijska politika jedna je od temeljnih investicijskih politika EU te svojim fondovima doprinosi jačanju ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Unije, promicanju rasta i zapošljavanja, posebno u regijama koje zaostaju u razvoju. U tu svrhu koristi se oko trećine proračuna na razini Unije što čini kohezijsku politiku ne samo najvažnijom investicijskom politikom EU-a, već i izrazom solidarnosti Europske unije i država članica. Upravo zbog toga, ulaganje u zdravstvo putem kohezijskih sredstava predstavlja važan faktor za regionalni razvoj i konkurentnost u Hrvatskoj, ali i u cijeloj EU“ – rekao je zastupnik Sokol.

„Nužno je da uz pomoć europskih sredstava nastavimo jačati zdravstveni sektor u Hrvatkoj, kako bi naši građani imali iste mogućnosti i standarde prilikom liječenja kao i svi ostali građani u EU“ – zaključio je zastupnik Sokol.