×

Pravo veta manjim članicama omogućuje zaštitu vlastitih strateških interesa

09.06.2022

Zastupnik doc. dr. sc. Tomislav Sokol založio se za osnaživanje uloge Europske unije u području zdravstva ali se i snažno usprotivio ukidanju prava veta, u govoru tijekom rasprave o mogućoj izmjeni Ugovora. Rasprava je održana na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu, nastavno na zaključke Konferencije o budućnosti Europe.

'Osnivački ugovori oduvijek su privlačili pažnju javnosti i bili predmet polemika. U tom smislu, Konferencija o budućnosti Europe napravila je dodatan iskorak omogućivši građanima da iskažu vlastito viđenje o budućnosti Unije. U okolnostima pandemije koja je zahvatila sve države članice, ne čudi da građani izmjenom Ugovora žele povećati ovlasti Europske unije vezane uz zdravstvo. Kao zastupnik koji aktivno radi na kreiranju zdravstvenih politika, snažno podupirem osnaživanje uloge EU u području zdravstva stvaranjem Europske zdravstvene unije. Konkretno, smatram da zaštitu javnog zdravlja, posebno vezano uz one probleme koje države ne mogu same riješiti, treba uključiti u čl. 4. te izmijeniti čl. 168. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i na taj način ojačati nadležnosti EU u ovom području.' - kazao je Sokol te se osvrnuo i na reformu sustava odlučivanja.

'S druge strane, treba biti oprezan s reformom sustava odlučivanja, pogotovo ako bi takva reforma uključivala zamjenu sustava jednoglasnosti s odlučivanjem kvalificiranom većinom. Pravo veta osigurava državama članicama zaštitu interesa u njima strateškim područjima, a to je posebno važno za manje države članice koje i u zajedničkoj Europi imaju pravo očuvati vlastita prava i identitet. Zato nisam sklon eksperimentiranju i smatram da Europska unija svoje ključne ciljeve može ostvariti i u okviru postojećeg sustava odlučivanja. Golema većina akata Unije već se ionako donosi u redovnom zakonodavnom postupku kvalificiranom većinom država članica i to je sasvim dovoljno.' - zaključio je Sokol.