×

Med i maslinovo ulje među proizvodima su koji se najčešće patvore

04.02.2022

Izvjestitelj Kluba zastupnika EPP-a za Strategiju 'od polja do stola' u Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta (IMCO), doc. dr. sc. Tomislav Sokol ponovoje upozorio na sve češću pojavu patvorenog meda na jedinstvenom tržištu Europske unije.

'Nalaz Državnog inspektorata koji je potvrdio neispravan sastav meda na jednoj zagrebačkoj tržnici jasno ukazuje da je problem patvorenog meda široko rasprostranjen. Od kad sam imenovan izvjestiteljem za Strategiju 'od polja do stola' kontinuirano upozoravam i na opasnost od uvoza takvog meda iz trećih država. Med je uz maslinovo ulje jedan od proizvoda koji se najčešće patvori, a Europska unija je zbog velike potražnje prisiljena na uvoz meda. Naime, vlastitom proizvodnjom Unija zadovoljava samo 60 posto domaćih potreba. U tom smislu posebno zabrinjava to što su istraživanja pokazala da je čak 20 postouzorkovanog meda na vanjskim granicama Unije patvoreno. Ni europska pravila o označavanju meda ne idu u prilog našim pčelarima zbog čega sam se izborio da idemo u izmjenu Direktive o medu. Naime, nije dovoljno da na mješavini meda piše samo naznaka da se radi o mješavini meda iz EU i trećih država. Potrošač prilikom kupnje mora znati točno iz koje države dolazi med, a ako se radi o mješavini meda, mora znati i o kojem udjelu meda iz koje države se radi. U tom smislu su izmjene europskog zakonodavstva nužne ako želimo zaštititi domaće proizvođače meda.' - napomenuo je Sokol koji se tijekom pregovora o Strategiji 'od polja do stola' založio i za jačanje mehanizama tržišnog nadzora upravo da bi se lakše mogli otkriti oni proizvođači koji na tržište stavljaju lažni med i na taj način ne samo da dovode u opasnost zdravlje potrošača nego i izlažu nelojalnoj konkurenciji pčelare koji proizvode i plasiraju na tržište med vrhunske kvalitete. 

Podsjetimo, Strategija 'od polja do stola' ima za cilj osigurati prelazak na održivi prehrambeni sustav, a za njezinu provedbu Europska komisija predvidjela je donošenje 27 zakonodavnih i nezakonodavnih akata.