×

Uložimo europskih 9 milijardi u ostanak mladih

16.11.2021

Na sjednici Odbora za regionalni razvoj (REGI) Europskog parlamenta u Bruxellesu, zastupnik u Europskom parlamentu doc. dr. sc. Tomislav Sokol sudjelovao je u razmjeni mišljenja s Marcom Lemaîtreom, glavnim direktorom u DG REGIO o pokretanju nove kohezijske politike za razdoblje 2021. – 2027. i trenutačnom stanju Partnerskih sporazuma.

Kohezijska politika strategija je EU-a za promicanje i podupiranje ukupnog skladnog razvoja njezinih država članica i regija. Utemeljena u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (čl. 174.), kohezijska politika EU-a ima za cilj učvrstiti gospodarsku i socijalnu koheziju smanjenjem nejednakosti u razini razvoja između regija. Politika je usmjerena na ključna područja koja će EU-u pomoći da se suoči s izazovima 21. stoljeća i ostane globalno konkurentan.

„Kada je riječ o Hrvatskoj, ukupni iznos alokacije za Kohezijsku politiku u financijskom razdoblju 2021.-2027. iznosi preko 9 milijardi eura u tekućim cijenama, što predstavlja iznos bez presedana. Hrvatska nikada na raspolaganju nije imala takvu količinu sredstava kad je u pitanju kohezijska politika te shodno tome očekujem rekordna ulaganja u područjima obrazovanja i zdravstva u narednih 10 godina u Hrvatskoj“ – naglasio je zastupnik Sokol.

Zastupnik Sokol također se osvrnuo na važnost kohezijske politike u aspektu obrazovanja, ali i na tzv. pečate izvrnosti.

„Ulaganja kohezijskih sredstva u područje znanosti i obrazovanja su nužna, naročito u vidu ulaganja u infrastrukturu, modernizaciju opreme i digitalne vještine s ciljem podizanja kvalitete obrazovanja u Hrvatskoj. Ulaganja u obrazovanje ne treba gledati kao trošak, već kao na prijeko potrebne investicije i jamstvo da ćemo zadržati mlade ljude u našoj zemlji. Na taj način Hrvatsku ćemo učiniti poželjnim mjestom za obrazovanje i život općenito, posebice za mlade ljude te ćemo zaustaviti njihovo iseljavanje“ – istaknuo je zastupnik Sokol.

„Kohezijska politika EU-a ulaže u znanja i vještine građana koje su ključne za osiguravanje dugoročne konkurentnosti Europe. Ključna je i za promicanje društvene kohezije, pomažući svim stanovnicima da iskoriste prednosti veće i bolje ponude radnih mjesta. Pritom bih istaknuo Europski socijalni fond + i Europski fond za regionalni razvoj koji su vrlo su važni za financiranje aktivnosti koje pomažu u modernizaciji obrazovanja i sustava za obučavanje, uključujući veoma bitna ulaganja u obrazovnu infrastrukturu. Nadalje, financiraju se projekti koji promiču veću pristupačnost kvalitetnog obrazovanja svim građanima, poboljšanje strukovnog obrazovanja te povećanje pristupačnosti cjeloživotnog obrazovanja“ – nastavio je zastupnik Sokol.

Pečat izvrsnosti oznaka je kvalitete koja se dodjeljuje prijedlozima za financiranje projekata podnesenima u okviru programa EU-a za istraživanje i inovacije Obzor Europa. Daje se projektima koji su zadovoljili sve stroge kriterije za odabir projekata i dodjelu sredstava prilikom ocjene u okviru navedenog programa, no nisu mogli dobiti sredstva unutar dostupnog proračuna.

„Nositelj pečata izvrsnosti može se obratiti alternativnim izvorima financiranja i predstaviti tu potvrdu kao dokaz kvalitetnog projektnog prijedloga. U razdoblju ograničenih resursa treba se postići najveći mogući utjecaj naših ulaganja u istraživanje i inovacije na konkurentnost i rast, a jedan od načina da se to postigne stvaranje je sinergija između programa Obzor Europa i drugih izvora financiranja poput kohezijskih fondova“ – rekao je zastupnik Sokol.

„Potrebne su nam dodatne sinergije i komplementarnosti između programa kohezijske politike u cilju smanjenja regionalnih razlika, posebno u programu Obzor Europa, kojim bi se trebalo stvoriti novo znanje, i programu EU za zdravlje, kojim bi se to novo znanje iskoristilo na najbolji mogući način u korist građana i zdravstvenih sustava“  – zaključio je zastupnik Sokol.