×

Postignut je konačan dogovor o novim pravilima o označavanju meda

31.01.2024

Europski parlament i države članice postigle su dogovor o novim pravilima o označavanju meda čime se mijenja Direktiva o medu za što sam se kao izvjestitelj Kluba zastupnika EPP-a za Strategiju 'od polja do stola' u Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta (IMCO) zalagao. Nakon što je Europska komisija predstavila prijedlog izmjene Direktive o medu, uložio sam amandmane i na prijedlog direktive kojima je zatražio jasnija pravila o označavanju meda.

Postojeća pravila o označavanju meda potrošačima ne daju jasne informacije o sastavu meda. Zato sam još kao izvjestitelj Klub zastupnika EPP-a za Strategiju od polja do stola u Odboru IMCO pozvao na izmjene Direktive o medu, a uložio sam i amandman kojim sam zatražio donošenje novih pravila o označavanju meda koja će potrošačima prilikom kupovine pružiti jasne informacije o podrijetlu i sastavu meda. Nakon dugotrajnih pregovora, konačno smo postigli dogovor o novim pravilima o označavanju meda. Prema novim pravilima na pakiranju meda morat će biti jasno naznačena država iz koje med dolazi, a novost je i to što će na pakiranju mješavina meda morati biti naznačen i točan udio meda iz svake od država u kojoj je med sakupljen i to silaznim redoslijedom od države iz koje dolazi najveći udio meda do države iz koje dolazi najmanji udio meda. Osim toga, dogovoreno je da će Europska komisija predložiti i jedinstveni kod koji će biti naznačen na pakiranju kako bi potrošači mogli pratiti med od pčelara do konačnog proizvoda. Više puta sam upozorio na to da je istraživanje Europske komisije pokazalo da čak 46 posto ispitanih uzoraka meda uvezenog u Europsku uniju ne udovoljava kriterijima iz Direktive o medu. Zato će nova pravila omogućiti potrošačima da kad kupuju med znaju točno odakle taj med dolazi što je i u interesu hrvatskih pčelara koji su izloženi nelojalnoj konkurenciji meda lošije kvalitete koji se uvozi iz trećih država.

Podsjetimo, nakon što je postignut dogovor, očekuje se da će nova pravila o označavanju meda Europski parlament potvrditi na plenarnoj sjednici u ožujku.