×

Sve države članice moraju biti u jednakom položaju prilikom kupnje skupih lijekova

13.05.2022

Na sjednici Posebnog odbora za pandemiju bolesti COVID-19 (COVI) Europskog parlamenta u Bruxellesu, hrvatski zastupnik doc. dr. sc. Tomislav Sokol sudjelovao je u razmjeni mišljenja sa Stellom Kyriakides, povjerenicom Europske komisije za zdravstvo i sigurnost hrane te je pozvao na uspostavu zajedničke javne nabave skupih i inovativnih lijekova za liječenje raka i rijetkih bolesti.

„Smatram da uspješna javna nabava cjepiva tijekom pandemije COVID-19 predstavlja povijesnu priliku za proširenje zajedničke javne nabave skupih i inovativnih lijekova za liječenje raka i rijetkih bolesti, te se tome EU mora maksimalno posvetiti. Visoke cijene predstavljaju glavnu prepreku pristupu takvim lijekovima, ali i prijetnju zdravstvenim sustavima, čak i u zapadnim državama članicama. U ovom trenutku imamo situaciju da svaka država članica u tome zadržava individualni pristup, ponajviše zbog različitih financijskih mogućnosti njihovih zdravstvenih sustava, a zbog čega su najviše na gubitku pacijenti. Zajedničkom javnom nabavom EU će ojačati pregovarački položaj manjih i slabije razvijenih država članica, poput Hrvatske te će sniziti trenutne visoke cijene lijekova. U konačnici, građanima će se omogućiti bolja dostupnost skupih lijekova u svim dijelovima Unije. Zdravstvenim sustavima u EU ćemo također na taj način omogućiti pristup novim zdravstvenim tehnologijama, ali isto tako, farmaceutskim kompanijama će se poslati jasna poruka kada je riječ o cijeni skupih i inovativnih lijekova.“ – istaknuo je zastupnik Sokol.

Sokol se također osvrnuo na svoj prijedlog koji je prošle godine usvojen od strane Parlamenta – mehanizam prethodnog odobrenja za ograničavanje izvoza lijekova i medicinskih proizvoda. U prvim mjesecima pandemije države članice u kojima je koncentrirana proizvodnja zaštitne opreme i medicinskih proizvoda uvele su izvozna ograničenja na maske, rukavice i respiratore čime je zapravo narušeno temeljno načelo solidarnosti, a građani su bili izloženi nestašici takve vrste opreme.

„Sukladno mom usvojenom prijedlogu, u budućim situacijama takve vrste države članice prvo bi morale zatražiti odobrenje Europske komisije da bi uvele ograničenja izvoza medicinske opreme u druge države članice, što do sada nije bio slučaj. Ne smijemo dopustiti da male zemlje poput Hrvatske trpe nestašicu medicinskih proizvoda zbog sebičnosti velikih država, prilikom mogućih zdravstvenih kriza u budućnosti. Mehanizmom prethodnog odobrenja naši građani su zaštićeni te više neće biti izloženi opasnosti od nestašice ključne opreme u kritičnom trenutku zdravstvene krize“ – zaključio je zastupnik Sokol.