×

Prihvaćanje masovne nekontrolirane migracije predstavljalo bi kraj europskog načina života

19.04.2023

Na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu zastupnici su raspravljali o potrebi za europskom solidarnošću pri spašavanju života na Sredozemlju. Govoreći na plenarnoj sjednici hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu, doc. dr. sc. Tomislav Sokol istaknuo je  da europska politika mora biti usmjerena na borbu protiv nezakonitih migracija te je pozvao na pojačanu suradnja s trećim državama kako bi se smanjio broj migranata koji se pokušavaju domoći Europe.

'Zahvaljujući angažmanu Europske unije, na Sredozemlju je od  2015. spašeno više od 629 000 života. Nažalost, u posljednje vrijeme broj ilegalnih migranata snažno raste, a pritom se procjenjuje da 90% njih plaća krijumčarima kako bi pokušali stići do Europe. Kriminalci od toga ostvaruju godišnji promet koji se mjeri u milijardama eura. Dakle, europska politika mora biti usmjerena na borbu protiv nezakonitih migracija najstrožim mogućim kažnjavanjem krijumčara ljudima. Osim toga, moramo još više učiniti na zaštiti vanjskih granica Unije od ilegalnih prelazaka te surađivati s trećim državama kako bismo smanjili broj migranata koji se pokušavaju domoći Europe. Europska unija nije dužna primiti na svoj teritorij sve one koji se Europe žele domoći samo zato što je kvaliteta života ovdje bolja nego u njihovim zemljama. Prihvaćanje masovne nekontrolirane migracije predstavljalo bi kraj europskog načina života i protiv toga se moramo boriti svim sredstvima.' - zaključio je Sokol.