×

Tomislav Sokol sudjeluje u radu sljedećih odbora:

11.04.2023

Član:

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (IMCO)

Posebni odbor za pandemiju bolesti COVID-19: stečena iskustva i preporuke za budućnost (COVI)

Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske (D-TR)

Zamjenik:

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI)

Odbor za regionalni razvoj (REGI)

Pododbor za javno zdravlje (SANT)

Posebni odbor za borbu protiv raka (BECA)

Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i Crne Gore (D-ME)

Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran (DMED)