×

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (IMCO)

Sukladno Poslovniku devetog parlamentarnog saziva Europskog parlamenta, Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača nadležan je za koordinaciju nacionalnih propisa na području unutarnjeg tržišta i carinske unije na razini Unije, a posebno je nadležan za: slobodno kretanje roba uključujući usklađenost tehničkih standarda, pravo poslovnog nastana, slobodu pružanja usluga, uz iznimku financijskog i poštanskog sektora.

1. NADLEŽNOST ODBORA

Sukladno Poslovniku devetog parlamentarnog saziva Europskog parlamenta, Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača nadležan je za koordinaciju nacionalnih propisa na području unutarnjeg tržišta i carinske unije na razini Unije, a posebno je nadležan za: slobodno kretanje roba uključujući usklađenost tehničkih standarda, pravo poslovnog nastana, slobodu pružanja usluga, uz iznimku financijskog i poštanskog sektora. Nadalje, Odbor je nadležan za funkcioniranje jedinstvenog tržišta, uključujući mjere čiji je cilj određivanje i uklanjanje mogućih prepreka u provedbi jedinstvenog tržišta, uključujući i digitalno jedinstveno tržište, promicanje i zaštitu gospodarskih interesa potrošača u okviru uspostavljanja unutarnjeg tržišta, osim za pitanja javnog zdravlja i sigurnosti hrane te za politiku i zakonodavstvo u vezi s provedbom pravila jedinstvenog tržišta i potrošačkih prava.

1.2. ZAŠTITA POTROŠAČA

Povelja Europske unije o temeljnim pravima izričito propisuje da politike Unije osiguravaju visoku razinu zaštite potrošača. S tim u vezi, kroz zakonodavan rad u Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (IMCO) konkretnim prijedlozima zalažem se za daljnje unaprjeđenje pravnih instituta potrošačkog prava i to kroz sljedeće točke:

  • Borba za novi pravni mehanizam zaštite potrošača- udružene tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača
  • Borba protiv različite kvalitete proizvoda
  • Borba za uvođenje jedinstvenog punjača
  • Borba protiv programiranog kvarenja proizvoda
  • Borba za uvođenje besplatnih prekograničnih poziva 0800
  • Jedinstveno tržište
  • Borba za ostvarivanje punog kapaciteta jedinstvenog tržišta i dovršetak unutarnjeg tržišta- naročito u području usluga

Povezane vijesti