×

Usvojeni Sokolovi amandmani za Uredbu REACT-EU: veća potpora zdravstvenim sustavima, građanima u manje razvijenim područjima i turizmu

08.09.2020

Na sjednici Odbora za regionalni razvoj (REGI) u Bruxellesu, zastupnik u Europskom parlamentu doc. dr. sc. Tomislav Sokol dobio je iznimnu potporu zastupnika iz drugih država članica za uložene amandmane na Uredbu REACT-EU.

Na jučerašnjoj sjednici Odbora za regionalni razvoj (REGI) u Bruxellesu, zastupnik u Europskom parlamentu doc. dr. sc. Tomislav Sokol dobio je iznimnu potporu zastupnika iz drugih država članica za uložene amandmane na Uredbu REACT-EU. Veliki je to uspjeh zastupnika, ali i ispunjenje obećanja građanima koje je dao u lipnju ove godine. Naime, riječ je o inicijativi kojom će Europska unija prošiti mjere za brži i stabilniji oporavak oslobađanjem dodatnih financijskih sredstava te koja će služiti kao potpora zelenom, digitalnom i prije svega stabilnom oporavku gospodarstva.

Obećano - izvršeno, više naglaska na podršku zdravstvenim sustavima, veća potpora građanima u manje razvijenim područjima i turizmu

Zastupnik Sokol u inicijalni tekst REACT-EU-a intervenirao je s 18 konstruktivnih amandmana s naglaskom na potporu i revitalizaciju zdravstvenih sustava, potporu prekograničnom liječenju pacijenata, osiguranju jednakih uvjeta za sve građane Unije  te potporu sektorima koji su pretrpjeli najveće posljedice krize, kao što je primjerice turizam.

„Instrument REACT-EU pružit će dodatnu podršku i osloboditi sredstva najvažnijim sektorima kako bi se osigurali temelji stabilnog razvoja. Na državama članicama ostaje odluka kako će raspoloživa sredstva usmjeriti, a kao alate mogu koristiti Europski fond za regionalni razvoj (EFFR) i Europski socijalni fond (ESF). Pored navedenog, države članice mogu dodijeliti potporu za najugroženije dijelove društva pomoću Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)“ - napominje Sokol

Inicijalni tekst Uredbe zanemario je manje razvijene regije, a pojavom COVID-19 došlo je do dodatne izoliranosti građana i uskraćenja javnih usluga koji se nalaze u ruralnim, planinskim i najudaljenijim područjima te otocima.

'Sukladno obećanjima koje sam dao građanima u lipnju, uložio sam napore i osigurao poziciju da ruralna, planinska i najudaljenija područja kao i otoci nađu svoje mjesto u Uredbi REACT-EU. Samo na uključiv način i vođenjem jasnih principa i ciljeva možemo svim hrvatskim građanima osigurati koristi koje zaslužuju iz kohezijske politike. Ovo nije samo moj osobni uspjeh, već i uspjeh hrvatskih građana koji su mi dali povjerenje.' - posebno ističeSokol.