×

Neophodan jednak pristup borbi protiv raka u EU

30.06.2023

U suradnji s European Cancer Organisation organizirao sam u Europskom parlamentu u Bruxellesu konferenciju na temu borbe protiv raka. Na konferenciji je sudjelovao i Margaritis Schinas, potpredsjednik Europske komisije za promicanje europskog načina života te brojni drugi dionici iz zdravstvenog sektora.

Rak je drugi vodeći uzrok smrti u EU, odmah iza kardiovaskularnih bolesti. Gotovo da nema čovjeka na čiji život rak nije utjecao, bilo da ga je osobno pogodio ili da je oboljela njemu bliska osoba. Pritom, razlike u stopama preživljavanja raka među državama članicama EU-a premašuju u prosjeku 25 % – primjerice za prebolijevanje raka dojke stope nakon liječenja variraju za 20 % od zemlje do zemlje. Svi europski građani bez obzira na to u kojoj državi članici žive, moraju imati jednako pravo na dijagnosticiranje, kvalitetno liječenje, jednak pristup lijekovima te jednake izglede za izlječenje. Ne smijemo imati situaciju da oboljeli od raka u istočnoj Europi imaju manje šanse za preživljavanje od onih u zapadnoj. Usvajanjem Europskog plana za borbu protiv raka prije dvije godine, preuzeta je politička obveza da će se situacija u pogledu raka u EU promijeniti na bolje, čime je postignut značajan napredak u izgradnji snažne europske zdravstvene unije. Postavljen je jasan okvir i provedbeni plan u područjima prevencije, ranog otkrivanja, dijagnoze i liječenja te poboljšanja kvalitete života.

Za mjere za borbu protiv raka odobreno je ukupno četiri milijarde eura iz programa „EU za zdravlje” i ostalih programa financiranja.

Dijagnosticiranje raka ne znači odmah smrt, stoga su probir i rano otkrivanje veoma važni. Primjerice, novim pristupom otkrivanju raka predloženim krajem 2022., Vijeće je prihvatilo smjernice Komisije koje će državama članicama pomoći da do 2025. učine dostupnim probir raka dojke, raka vrata maternice i raka debelog crijeva za 90 % stanovnika Unije koji ispunjavaju uvjete za taj probir. Također, organizirani probir raka u ciljnim skupinama se proširuje na rak pluća, rak prostate i rak želuca.

Na konferenciji je također predstavljena Zaklada protiv raka na europskoj razini, čije sam osnivanje pozdravio te istaknuo kako će ista pomoći financiranju manjih organizacija koje žele pripomoći implementaciji Europskog plana za borbu protiv raka.

„Moramo se pobrinuti da istraživanje, inovacije te prevencija raka i dalje budu jedan od prioriteta EU-a u području zdravstva. Ciljevi su jasno postavljeni, sada se moramo pobrinuti za njihovu provedbu“ – rekao je potpredsjednik Europske komisije Schinas.