×

Ovo je bila opomena, EU više nikada ne smije ostati bez lijekova i medicinske opreme

01.07.2020

Tomislav Sokol sudjelovao je danas na konferenciji 'Real World Data: Transforming the Future of European Health?' na kojoj je održao izlaganje na temu bolje pripremljenosti EU na krize te novog doba zajedničke zdravstvene politike.

Tomislav Sokol sudjelovao je danas na konferenciji 'Real World Data: Transforming the Future of European Health?' na kojoj je održao izlaganje na temu bolje pripremljenosti EU na krize te novog doba zajedničke zdravstvene politike. Sokol se u izlaganju dotaknuo pozitivnih stvari dosad postignutih po pitanju europske suradnje u zdravstvu, ali i ukazao na brojne manjkavosti trenutnog sustava pružanja zdravstvene skrbi na razini cijele Europske unije.

Postoje poluge koje EU planira koristiti u podizanju općeg zdravstvenog standarda, a najkonkretniji je budući zdravstveni program EU4Health. Sokol podržava takav prijedlog, ali je također istaknuo kako Komisija mora napraviti više po pitanju ostvarivanja već postojećih prava. Najbolji primjer za to je Direktiva o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi, odnosno pravo na liječenju u inozemstvu kojeg građani u praksi teško mogu ostvariti. Naime, za liječenje u inozemstvu najčešće je potrebno uplatiti predujam, a tek onda se nadati kako će nacionalni osiguravatelj refundirati taj novac, što je velikom broju pacijenata nemoguća misija. 

Zastupnik Sokol je tijekom izlaganja podsjetio kako je pozvao Komisiju da počne financirati predujam za liječenje u inozemstvu, kako bi pomogla pacijentima da ostvaruju svoja zakonska prava. - Dosad  je prevladavala loša praksa i troškovi su najčešće padali isključivo na leđa pacijenata. U toj situaciji nitko nije mogao ostvarivati prava koja im jamči zakon i Direktiva EU. Vrijeme je da Komisija počne brinuti o vlastitoj regulativi te da podrži pacijente u ostvarivanju njihovih prava - izjavio je Sokol, istaknuvši kako je uvođenje ovog pristupa moguće već i u ovom financijskom razdoblju. 

Trenutna globalna pandemija koronavirusa pokazala je mnoge nedostatke zdravstvenih sustava zemalja članica na kojima treba poraditi, a prvenstveno je riječ o zajedničkom nastupu pod zastavom Europske unije na globalnom tržištu. Naime, uslijed pandemije došlo je do nedopustivog propusta i pada proizvodnih mogućnosti unutar Unije, zbog čega zemlje članice nisu mogle opskrbiti svoje građane zalihom lijekova i medicinske opreme. - Pokazalo se kako previše ovisimo o proizvodnji u Indiji i Kini, stoga sam u Europskom parlamentu pokrenuo inicijativu povratka suvereniteta u domaćoj, odnosno europskoj proizvodnji lijekova i medicinske opreme. Ovo nam je bila velika opomena i znak da moramo mijenjati dosadašnje prakse te svojim građanima i medicinskom osoblju jamčiti sigurnost – rekao je Sokol, dodavši za kraj da pandemija ne smije uzrokovati porast cijene lijekova te da se tom trendu treba doskočiti provođenjem zajedničke javne nabave.