×

Moramo zakonski urediti neregulirane potrošačke kredite kojih je na tržištu sve više

29.03.2022

Na sjednici Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta (IMCO) zastupnici su raspravljali o Prijedlogu Direktive o potrošačkim kreditima. Naime, nakon što je Europska komisija lani uputila u zakonodavnu proceduru reviziju pravila o potrošačkom kreditiranju Europski parlament sada je u postupku podnošenja amandmana. Važnu ulogu u zakonodavnom postupku za ovu Direktivu ima doc. dr. sc. Tomislav Sokol koji je imenovan izvjestiteljem Kluba zastupnika EPP-a u Europskom parlamentu. Sokol je tako intervenirao u tekst Direktive sa 150 amandmana.

‘Revizija Direktive o potrošačkim kreditima dio je nove Strategije za potrošače. Nakon skoro petnaest godina, vrijeme je da isporučimo suvremena pravila koja se odnose na potrošačko kreditiranje. Danas naime postoje oblici kreditiranja koji nisu ni bili poznati u vrijeme kada se važeća Direktiva donosila i zato je važno da nova pravila obuhvate i takve oblike kreditiranja. Tu se uglavnom radi o podizanjima kredita putem različitih internetskih platformi. Takvi oblici podizanje kredita nisu regulirani važećom Direktivom i zbog toga mogu biti rizik za potrošače. U odnosu na konvencionalne, takvi krediti u Hrvatskoj još nisu široko rasprostranjeni i zato je sada pravo vrijeme da ih se regulira.’ - kazao je Sokol i otkrio što još novog donosi nova Direktiva.

Nova će Direktiva sadržavati stroža pravila o procjeni kreditne sposobnosti koja je zapravo u središtu odobravanja potrošačkih kredita. Cilj je da se jasnim pravilima o procjeni kreditne sposobnosti spriječi neodgovorno podizanje kredita i izbjegnu se troškovi koji bi za potrošače nastali radi neuredne otplate. Međutim, moramo pokazati fleksibilnost prema osobama koje podižu kredit za pokrivanje zdravstvenih troškova, osobama s invaliditetom ali i prema studentima. Kad bi im se onemogućilo podizanje kredita u reguliranom okruženju, to bi dovelo do porasta zaduživanja na crnom tržištu, a to je neprihvatljivo.’ - istaknuo je Sokol.

Podsjetimo, Sokol se nedavno amandmanima založio i za zabranu slanja nezatraženih kreditnih kartica na kućne adrese kao i zabranu jednostranog povećanja limita prekoračenja na računima.