×

Reforma EU zakonodavstva treba donijeti veću dostupnost i cjenovnu pristupačnost lijekova

27.04.2023

Na sjednici Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI) Europskog parlamenta u Bruxellesu, zastupnik u Europskom parlamentu doc. dr. sc. Tomislav Sokol govorio je o reformi EU zakonodavstva o lijekovima, koju je povjerenica Europske komisije za zdravstvo i sigurnost hrane Stella Kyriakides predstavila zastupnicima.

U svojstvu EPP koordinatora u Odboru za zdravstvo (SANT), Sokol je istaknuo da je revizija zakonodavstva EU-a o lijekovima prijeko potrebna budući da se u posljednjih 20 godina po tom pitanju nije mijenjalo ništa drastično te da je trenutno zakonodavstvo zastarjelo.

„EU posljednjih godina zaostaje za ostalim globalnim akterima u pogledu istraživanja i inovacija. Stoga je ključno revitalizirati ta područja, ne samo da bi se stvorilo više radnih mjesta, već da bi se povećala globalna konkurentnost i izvozni kapacitet Unije. No, da bi se postigao ovaj cilj, EU mora osigurati snažne poticaje kojima će privući farmaceutske tvrtke da ulažu u Europu. Od presudne je važnosti da vratimo proizvodnju lijekova u Europu, odnosno da EU proizvodi vlastite lijekove kako bismo se oslobodili ovisnosti o Kini i Indiji. Ako nas u budućnosti pogodi nova zdravstvena kriza, države članice moraju imati pristup lijekovima te nam to mora biti jedan od glavnih prioriteta", naglasio je zastupnik Sokol.

„Revizijom zakonodavstva nastoji se također omogućiti veća dostupnost i cjenovna pristupačnost lijekova. Pritom je važno osigurati da se lijekovi pacijentima mogu isporučiti u svakom trenutku, bez obzira na to gdje žive u EU. Cilj je svim pacijentima u EU omogućiti pravodoban i pravedan pristup učinkovitim i cjenovno pristupačnim lijekovima“ – zaključio je Sokol.