×

Sokol: Povećanje dostupnosti sredstava za istraživanje i stvaranje mreže centara izvrsnosti za liječenje raka cilj su i struke i politike

13.11.2020

Zastupnik doc. dr. sc. Tomislav Sokol (HDZ/EPP) sudjelovao je na sjednici Posebnog odbora za borbu protiv raka (BECA). Na sjednici se održalo službeno saslušanje na temu „Podržavanje istraživanja o raku - nova misija o raku unutar Horizon Europe (Obzor Europa)“, čiji je cilj doprinijeti pripremi Izvještaja Posebnog odbora za borbu protiv raka.

Prvi dio rasprave bio je posvećen novoj misiji o raku unutar Horizon Europe. U drugom dijelu saslušanja dvoje stručnjaka objasnilo je izazove pedijatrijskih onkoloških istraživanja te  praćenja kontrole raka u EU, registracije raka te utjecaja Covid-19.

Istraživanje je ključni element za jačanje prevencije, dijagnoze, liječenja i inovacija u borbi protiv raka. Stoga je razmatranje načina za potporu istraživanju jedna od glavnih zadaća Odbora BECA, posebice u područjima u kojima same države članice samostalno ne mogu biti dovoljno uspješne, na primjer u  pedijatriji. Upravo o tome je zastupnik Sokol razgovarao sa znanstvenicima:

Razmijenili smo mišljenja o izazovima istraživanjima raka te mogućim poboljšanjima glede ovog važnog aspekta borbe protiv raka. Znanstvenici su se složili s mojim prijedlozima da je potrebno žurno smanjiti nejednakosti u dostupnosti financiranja iz programa Obzor te da bi stvaranje europske mreže centara izvrsnosti za liječenje teških i rijetkih karcinoma bila iznimna europska dodana vrijednost za znanstvenike i pacijente. To su inicijative za koje se snažno zalažem u Parlamentu, a mogu se ostvariti sinergijom svih dostupnih sredstava, s posebnim naglaskom na koheziju te novi program EU za zdravlje (EU4Health, op. a.) “, istaknuo je Sokol.

Istraživanje povezano s rakom biti će jedna od pet 'misija' budućeg EU programa za istraživanje Horizon Europe. Cilj tih misija dati je smjer europskim istraživanjima i inovacijama, kao i uključivanje građana i dionika u postavljanje istraživačkih prioriteta i definiranje istraživačkih i inovacijskih aktivnosti koje će pridonijeti postizanju misije i financirat će se kroz radni program Obzor Europa.

Tijekom posljednjih sedam godina, u okviru programa Obzor 2020., približno 1400 projekata s ciljem istraživanja raka dobilo je financiranje od oko 2 milijarde eura ili oko 300 milijuna eura godišnje. Financiranje od strane Europske unije predstavljalo je manje od 10% ukupne javne potrošnje na istraživanje raka. Iako europska sredstva zasigurno omogućuju smanjenje razlika i poboljšanje liječenja raka, razlike u ukupnoj potrošnji za istraživanje i razvoj država članica i dalje su vidljive. Na svima nama je povećati mogućnosti i sredstva za više istraživanja, a time se upravo bavim svojim radom u Posebnom odboru za borbu protiv raka", zaključio je Sokol.