×

Državna granica prelazi se na graničnom prijelazu, a ne po šumama i rijekama

06.04.2022

Na plenarnom zasjedanju Europskog parlamenta koje se održava u Strasbougru danas je održana rasprava o kršenju prava na traženje azila i načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja u državama članicama EU-a.

U raspravi je sudjelovao i hrvatski zastupnik doc. dr. sc. Tomislav Sokol koji je odlučno stao u obranu međunarodnog ugleda Republike Hrvatske kad su u pitanju instruirani napadi pojedinih zastupnika na Republiku Hrvatsku. Govoreći na plenarnom zasjedanju Sokol se tako zauzeo za veći angažman država članica u sprječavanju nezakonitih migracija ali je i istaknuo da Republika Hrvatska uspješno štiti najdulju vanjsku kopnenu granicu Europske unije. Sokol je također u govoru iznio i recentne podatke o broju postupanja MUP-a prema osobama za koje je utvrđeno da su nezakonito prešli državnu granicu.

‘Pravo na azil često se zloupotrebljava. Nezakonite migracije velik su problem europskog sustava azila i u tom smislu ističem da Republika Hrvatska s više od 6.500 policajaca, učinkovito štiti najdulju vanjsku kopnenu granicu Europske unije. Prošle je godine u RH zabilježeno preko 17.000 postupanja prema osobama za koje je utvrđeno da su nezakonito prešle državnu granicu, što je ipak 40 % manje u odnosu na 2020. Dokaz je to sposobnosti hrvatske policije i spremnosti RH zbog koje i slovenska policija bilježi smanjenje broja nezakonitih migranata. Nadalje, to je još jedan u nizu praktičnih pokazatelja o spremnosti RH da se priključi schengenskom prostoru. Naglašavam da Hrvatska ima obvezu štititi državnu granicu što radi sukladno europskom i međunarodnom pravu. U tom smislu, podsjećam da je uspostavljen i Nezavisni mehanizam nadzora postupanja policijskih službenika. Sprječavanje nezakonitih migracija ključno je za zaštitu europskog načina života, a hrvatska policija u skladu s pravilima struke izvršava policijske ovlasti. Eventualni izolirani incidenti predmetom su internog postupka i ni u kojem smislu ne predstavljaju sustavno postupanje policijskih službenika. Zaključno pozivam sve države članice da povećaju napor u suzbijanju nezakonitih migracija jer granica se prelazi na graničnom prijelazu, a ne po šumama i rijekama.’ - rekao je u plenarnom govoru zastupnik Tomislav Sokol.