×

Tomislav Sokol: „Europska unija mora olakšati sudjelovanje hrvatskih sveučilišta i znanstvenih instituta u europskim istraživačkim projektima“

07.07.2021

Hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu doc. dr. sc. Tomislav Sokol na plenarnom zasjedanju u Strasbourgu govorio je o Europskom istraživačkom prostoru (EIP) za istraživanje i inovacije, čiji je cilj izgradnja zajedničkog znanstvenog i tehnološkog prostora za EU, poticanje slobodnog kretanja istraživača, znanstvenih spoznaja i inovacija te podupiranje konkurentnije europske industrije.

Tomislav Sokol

„Pandemija bolesti COVID-19 pokazala je važnost suradnje u području istraživanja i inovacija kako bi se brzo pronašla rješenja za najveće probleme, ali i značaj znanosti i istraživanja za trajnu otpornost gospodarstva i društva – istaknuo je zastupnik Sokol.

Kako bi se maksimalno povećao potencijal europskih otvorenih istraživačkih sustava te potaknule inovacije, 2018. godine započeo je proces revitalizacije EIP-a koji je podrazumijevao stvaranje novih prioriteta politika i razvoj istraživanja te pronalazak održivih rješenja za društvene izazove.

„Kao znanstvenik iz Hrvatske i bivši pomoćnik ministra znanosti, naglašavam da je nužno da se provedbom paketa „Širenje sudjelovanja i jačanje Europskog istraživačkog prostora” pruži podrška i manje uspješnim državama članicama i otklone uzroci njihovog slabijeg sudjelovanja. Siguran sam da se, u sinergiji s ulaganjem u infrastrukturu i ljudski potencijal putem kohezijske politike, taj cilj može ostvariti uz zadržavanje izvrsnosti kao glavnog kriterija i vodilje. To je jedini način da hrvatska sveučilišta i znanstveni instituti ravnopravno sudjeluju u rastu i razvoju kojem se nadamo“ – rekao je zastupnik Sokol.

Obilježavanjem 20. obljetnice pokretanja EIP-a, Europska je komisija u rujnu 2020. godine objavila novu Komunikaciju „Novi Europski istraživački prostor za istraživanje i inovacije“, a Vijeće je usvojilo i prihvatilo Zaključke o novom EIP-u 27. studenoga 2020.

„Višegodišnjim financijskim okvirom i instrumentom EU sljedeće generacije, uz nužno jače povezivanje javnog sustava istraživanja i inovacija s privatnim sektorom i gospodarstvom, mogu se postaviti temelji za modernu i održivu Europu te smanjiti zaostatak za drugim dijelovima svijeta, poput SAD-a“ – zaključio je zastupnik Sokol.