×

Boljim zakonodavnim okvirom na razini Unije ostvarit ćemo ravnotežu poslovnih i ekoloških interesa

19.05.2021

Hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu doc. dr. sc. Tomislav Sokol na plenarnom zasjedanju govorio je na temu odgovornosti poduzeća za štetu u okolišu, koja administrativnim mjerama i propisivanjem novčanih kazni treba potaknuti na postupanje s dužnom pažnjom i općenito društveno odgovorno poslovanje, te na taj način budućim generacijama ostaviti čišći okoliš i očuvan planet.

Tomislav Sokol

Naše društvo je suočeno s mnogim okolišnim izazovima poput osiromašivanja prirodnih resursa, klimatskih promjena i uništavanja prirodnih staništa. Zbog negativnih posljedica poslovanja bez nadzora u vidu okolišnih incidenata pojavili su se sve glasniji zahtjevi za učinkovitijom kontrolom poslovanja u privatnom sektoru.

U nastojanju da smanji svoj utjecaj na okoliš, svako poduzeće treba težiti objedinjenom pristupu koji uzima u obzir izravne i neizravne ekonomske, društvene, zdravstvene i okolišne posljedice svojih odluka i aktivnosti – naglasio je zastupnik Sokol.

Međutim, treba istaknuti da se ne može sva odgovornost svaliti na poduzeća. U državama članicama postoje znatne razlike u provedbi i izvršavanju Direktive o odgovornosti za okoliš. Time se onemogućuju jednaki uvjeti na unutarnjem tržištu, poslovanje poduzeća nepotrebno postaje otežano i skupo te se ograničava djelotvorno sprečavanje i otklanjanje štete u okolišu. Stoga je prijeko potreban bolji zakonodavni okvir na razini Unije u obliku izravno primjenjive Uredbe – istaknuo je zastupnik Sokol.

Trebamo biti usmjereni na sprečavanje štete u okolišu smanjenjem rizika, jačanjem načela predostrožnosti i načela „onečišćivač plaća”, na stvaranje jednakih uvjeta za poduzeća i jamčenjem da porezni obveznici tj. građani ne snose troškove štete u okolišu. Glavni cilj treba biti postizanje ravnoteže između ekoloških i poslovnih interesa – zaključio je zastupnikSokol.