×

Tomislav Sokol kao najaktivniji zastupnik Kluba EPP-a u Europskom parlamentu ušao u top 10

20.01.2022

Prema  rezultatima angažiranosti zastupnika u Europskom parlamentu tijekom prvog mandata hrvatski zastupnik doc. dr. sc. Tomislav Sokol nalazi se među deset zastupnika s najduljim vremenom obraćanja. Prema podacima koje je objavio Politico, Sokol je najaktivniji iz reda Kluba zastupnika Europske pučke stranke (EPP).  

Zastupnik Sokol kroz svoja obraćanja isticao je prioritete za koje se zalaže od početka, mudro korištenje EU fondova s ciljem smanjenja socijalnih, ekonomskih i teritorijalnih razlika. U fokusu govora su mu i zdravstvo pri čemu se zalaže za prava pacijenata u svim dijelovima EU na jednake standarde zdravstvene zaštite i jačanje prekogranične zdravstvene zaštite. Osim toga, snažno se zalaže za zaštitu hrvatskih proizvoda na europskom tržištu i zaštitu prava potrošača.

„Od svog prvog dana u Europskom parlamentu smatram da su razgovori, konstruktivne rasprave i iznošenja argumenata ključni za uspješno pronalaženje odgovora na zajednička pitanja. Svi imamo jednake ciljeve, a to su zaštita prava naših sugrađana, njihova dobrobit, prosperitet te jednake prilike i uvjeti za život, a ostvariti ih možemo jedino dogovorom, kojem prethodi razgovor. Nastavljamo predano raditi i poduzimati sve da naše ideje i riječi prerastu u djela od kojih će svi imati koristi,“- rekao je zastupnik Sokol.

>>Više>>