×

Personalizirano reklamiranje kredita koji potiču prezaduženost građana treba zabraniti!

01.03.2022

Na sjednici Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta (IMCO) održana je rasprava o Prijedlogu Direktive o potrošačkim kreditima. U svojstvu izvjestitelja europskih pučana za ovaj zakonodavni akt, u raspravi je sudjelovao i hrvatski zastupnik doc. dr. sc. Tomislav Sokol koji je ujedno predstavio i svoje prioritete rada na ovoj Direktivi.

'Istraživanje koje je provedeno u 21 državi članici pokazalo je da se od početka krize uzrokovane bolešću COVID-19, čak 6 od 10 potrošača susreću s financijskim poteškoćama. Istovremeno, potrošačima se sve češće pruža mogućnost sklapanja kredita u digitalnom obliku, putem mobilnih uređaja. Zbog toga je potreban jači angažman kod informiranja potrošača o financijskim proizvodima koji su dostupni na tržištu jer potrošački kredit može postati rizik ako potrošač nema jasan uvid u sve važne informacije o kreditu. Zato u sklopu Strategije EU za potrošače idemo u izmjenu Direktive o potrošačkim kreditima.' - kazao je Sokol i istaknuo da se ne smije dogoditi da se zbog regulatornog okvira potrošači zadužuju na crnom tržištu.

'Cilj je mog rada unaprijediti jedinstveno tržište potrošačkog kreditiranja i povećati razinu zaštite potrošača u pravnom odnosu s kreditorima. Potrošači mi se često javljaju i govore mi da imaju problema s nerazumijevanjem informacija o kreditima, a sadašnji prijedlog izmjene Direktive o potrošačkim kreditima ide upravo za time da se poveća količina informacija koje se potrošačima trebaju dati prije sklapanja ugovora o kreditu. Svojim ću amandmanima stoga osigurati da se potrošačima daju jasne i lako razumljive informacije koje ih neće dovoditi u zabludu, a koje će im omogućiti da donesu informiranu odluku o sklapanju ugovora o kreditu. Također, želim zaštititi najranjivije skupine potrošača i zato ću predložiti zabranu personaliziranog reklamiranja kredita koji potiču prezaduženost.' - zaključio je Sokol.   

Podsjetimo, Europski parlament na inicijativu zastupnika Sokola prihvatio je izraditi sveobuhvatnu studiju o prezaduženosti europskih građana koja će prvi put sustavno ispitati stvarnu izloženost potrošača riziku prezaduženosti i tako omogućiti da se ciljanim zakonodavnim izmjenama poveća razina zaštite potrošača.