×

Europska unija donosi nova pravila za iznajmljivače

24.01.2024

Na sjednici Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta (IMCO) potvrđena su nova pravila za iznajmljivače o kojima je krajem prošle godine postignut politički dogovor između Europskog parlamenta i Vijeća. Istaknuo sam da se novim pravilima uređuje kratkoročno iznajmljivanje smještaja koje je u zadnje vrijeme postalo sve važniji dio turističkog sektora. Podsjetio sam i na to da usluge kratkoročnog smještaja čine gotovo četvrtinu ukupne ponude turističkog smještaja u EU-u.

Novim pravilima uređuje se kratkoročno iznajmljivanje smještaja koje je postalo sve važniji dio turističkog sektora i koje čini gotovo četvrtinu ukupne ponude turističkog smještaja u EU-u. Naime, pokazalo se da javna tijela imaju poteškoća s učinkovitim prikupljanjem pouzdanih podataka o iznajmljivanjima ovakvog tipa što u konačnici može dovesti do izbjegavanja plaćanja obveza prema državi i rasta ponude neprijavljenih smještaja. Zato će po novim pravilima internetske platforme preko kojih se vrše rezervacije turističkog smještaja, kao što su Booking ili Airbnb, morati svakog mjeseca tijelima javne vlasti dostavljati podatke o aktivnostima tj. prometu za smještajne jedinice. Tako će se poboljšati kontrolni mehanizam privatnih iznajmljivača. Također, novom se uredbom ujednačuju pravila registracije smještaja na europskoj razini i propisuju se podaci koje iznajmljivači moraju dostaviti nadležnim tijelima prilikom registracije smještaja. U slučaju da se provjerom utvrdi da su podaci koje je dostavio iznajmljivač netočni, nadležna tijela moći će izdati nalog da se uklone sve smještajne ponude iznajmljivača s internetskih platformi.

Nova pravila počet će se primjenjivati od 2026., a kazne za nepoštivanje novog zakona odredit će države članice pri čemu je propisano da te kazne moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.