×

Cilj daljnje digitalizacije javne uprave je i smanjenje troškova ovršnog postupka za građane

02.03.2023

Na sjednici Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta (IMCO) usvojeno je izvješće o digitalizaciji javne uprave. U izvješću Europski parlament poziva na daljnju digitalizaciju zemljišnih knjiga, smanjenje troškova ovršnog postupka za građane i uspostavu europskog digitalnog identiteta. Uz to, Sokol se u izvješću založio i za dovršavanje infrastrukture koja će omogućiti dostupnost brzog interneta u brdsko-planinskom području i na otocima što je izrazito važno za daljnji razvoj hrvatskog turizma.

Pandemija uzrokovana bolešću COVID-19 iz temelja je promijenila obrasce ponašanja građana, a posebno njihovu komunikaciju s javnom upravom. Građani iz čitave Europske unije često mi se žale na to da moraju različite formulare popunjavati digitalno, a onda ih printati i fizički urudžbirati tijelima javne uprave. Problem je i što značajan dio građana nema printere u svojim domovima pa im je cjelokupan postupak ispunjavanja formulara dodatno zakompliciran. Zato Europski parlament traži da građani formulare uvijek mogu ispunjavati, potpisivati i predavati tijelima javne vlasti u digitalnom obliku. Time će se značajno smanjiti administrativna opterećenja ne samo građana nego i malih i srednjih poduzetnika. Osim toga, nelogično je da građani moraju svako malo tijelima javne vlasti dostavljati različite formulare kao što su rodni listovi ili osobne iskaznice. Jednom kad građanin preda takvu ispravu digitalno tijelima javne vlasti, ne bi ga se više smjelo pozivati na opetovanu dostavu. Jednostavno rečeno, tijela javne vlasti moraju biti umrežena i ona će jedino tako moći u potpunosti obavljati svoju funkciju javnog servisa.' - kazao je Sokol. Dodatno, izvješćem zastupnika Sokola, Europski parlament poziva na potpunu digitalizaciju ključnih javnih usluga u skladu s Programom digitalnog desetljeća.

Digitalizacijom se može smanjiti trošak ovršnog postupka za građane i izbjeći nepotrebne troškove, a izvješćem sam pozvao i na daljnju digitalizaciju zemljišnih knjiga koja je iznimno važna za građane jer će se njome nedvojbeno povećati pravna sigurnost.