×

Granice se prelaze na graničnom prijelazu, a ne po šumama i rijekama

14.09.2022

Na plenarnom zasjedanju Europskog parlamenta koje se ovog tjedna održava u Strasbourgu održana je rasprava o postupanju prema migrantima u Europi. Referirajući se na održanu raspravu hrvatski zastupnik doc. dr. sc. Tomislav Sokol pozvao je države članice da povećaju napore u suzbijanju nezakonitih migracija te je pohvalio djelatnost hrvatske policije koja štiti najdulju vanjsku kopnenu granicu Europske unije, a ukazao je i na spremnost Republike Hrvatske da se priključi Schengenskom prostoru.  

'Kad govorimo o migracijskoj politici, trebamo jasno razlikovati međunarodni status izbjeglica od statusa migranata. Nažalost, pravo na azil i status izbjeglice nerijetko se zloupotrebljavaju od strane migranata koji, zaobilazeći redovitu proceduru i pozivajući se na načelo non-refoulement, na nezakonit način žele ući na teritorij Europske unije izvan graničnih prijelaza. Naravno, zadaća je država članica da spriječe takve nezakonite migracije. U tom smislu želim pohvaliti hrvatsku policiju koja u skladu s europskim i međunarodnim pravom čuva najdulju vanjsku kopnenu granicu Europske unije. Prošle je godine u RH zabilježeno preko 17.000 postupanja prema osobama za koje je utvrđeno da su pokušale nezakonito prijeći državnu granicu, što je ipak 40% manje u odnosu na 2020. godinu. To je još jedan u nizu praktičnih pokazatelja o spremnosti RH da se priključi Schengenskom prostoru. Zaključno, pozivam sve države članice da povećaju napor u suzbijanju nezakonitih migracija jer granica se prelazi na graničnom prijelazu, a ne po šumama i rijekama.' - zaključio je Sokol.