×

Natječaj "PAMETNA SELA 2040 – KONCEPT RAZVOJA HRVATSKIH RURALNIH PODRUČJA“

15.01.2022

Ured zastupnika Tomislava Sokola, potpredsjednika Međuskupine Europskog parlamenta za Ruralna, planinska i udaljena područja i pametna sela (RUMRA & Smart Villages) poziva sve zainteresirane studente na sudjelovanje na Natječaju "Pametna sela 2040 – koncept razvoja hrvatskih ruralnih područja“. Rok za predaju kreativnih rješenja je 15. veljače 2022. godine (23:59 CET).

Ruralna područja izvor su kreativnosti i inovacija u kojima je utemeljen velik dio europske kulturne i prirodne baštine, koju je iznimno važno očuvati.

Riječ je o osobito važnom pitanju za Hrvatsku, u kojoj je 90 posto područja ruralno.

Jedna od zanimljivih europskih inicijativa koju hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol zagovara na nacionalnoj razini, a kojom se zasigurno može pridonijeti razvoju ruralnih područja je primjena koncepta “Pametnog sela” (eng. Smart Village). Glavni cilj koncepta “Pametnog sela” je gospodarska i demografska revitalizacija ruralnog područja u kojemu ljudi na lokalnoj razini preuzimaju inicijativu kako bi pronašli praktična rješenja za probleme s kojima se susreću. Konačan cilj je ostvarenje razvoja kružnih gospodarstava, smanjenje ovisnosti o neobnovljivim energetskim izvorima, postizanje kvalitetne opskrbe hranom, smanjenje odljeva stanovništva te povećanje kvalitete života u ruralnim područjima.

U praksi to znači omogućiti stanovnicima ruralnih, planinskih i udaljenih područja dostupnost usluga kao što su širokopojasni internet, zdravstveni i sportski projekti, dobra prometna povezanost - upravo sve ono što se može financirati iz sredstava Europske unije.

Pametna sela rješenja su za ekološki održiv i gospodarski unosan način života za sve ljude koji žele živjeti u ruralnim područjima, od njihovih današnjih stanovnika, do onih koji žele promijeniti način života i napustiti gradove u kojima se ne osjećaju ugodno. Pametna sela su ujedno i rješenje za zaustavljanje demografskog propadanja hrvatskog sela, u takvim selima mladi ljudi će ostajati i doseljavati se. Život u prelijepim hrvatskim ruralnim krajevima opet će postati nešto za čime će čeznuti mnogo, a ne nešto od čega se bježi.

Da bismo uspješno odgovorili na glavne trendove i izazove koji proizlaze iz globalizacije, urbanizacije i starenja stanovništva i iskoristili prilike koje nam pružaju zelena i digitalna tranzicija, potrebne su politike i mjere prilagođene pojedinom području koje uzimaju u obzir raznolikost regija EU-a, njihove specifične potrebe i njihove relativne prednosti.

Stanovništvo u ruralnim područjima diljem EU-a u prosjeku je starije nego u urbanim područjima i u sljedećem će se desetljeću polako početi smanjivati. U kombinaciji s nedostatkom povezanosti, nedovoljno razvijenom infrastrukturom, nepostojanjem raznolikih mogućnosti zapošljavanja i ograničenom dostupnošću usluga, ruralna područja manje su atraktivna za život i rad. Istodobno, ruralna su područja i aktivni sudionici zelene i digitalne transformacije EU-a. Provedba EU-ovih digitalnih ambicija za 2030. može otvoriti više mogućnosti za održivi razvoj ruralnih područja i izvan poljoprivrede i šumarstva, razvijajući nove perspektive za rast proizvodnog sektora, a osobito sektora uslužnih djelatnosti, i pridonoseći boljoj geografskoj distribuciji usluga i industrije.

EU nastoji odgovoriti na te izazove i brige iskorištavanjem novih mogućnosti koje proizlaze iz zelene i digitalne tranzicije Unije i oslanjajući se na stečena iskustva iz pandemije bolesti COVID-19 te utvrđivanjem oblika s pomoću kojih je moguće poboljšati kvalitetu života u ruralnim područjima, postići uravnotežen teritorijalni razvoj i stimulirati gospodarski rast. Stoga je jedan od odgovora Unije razvitak inicijative pametna sela.

Inicijativa pametna sela pokrenuta je s ciljem adresiranja problema depopulacije i odljeva mozgova iz europskih sela u europska urbana područja. Glavna ideja pametnih sela jest omogućiti lokalnom stanovništvu, koje je najbolje upoznato s mogućnostima i potrebama svoje zajednice, da samo odlučuje o budućnosti te da na taj način usmjerava vlastiti društveni i gospodarski razvoj.

Pametna sela podrazumijevaju: ulaganja u infrastrukturu, razvoj poslovanja, dobro upravljanje, jačanje ljudskog kapitala te izgradnju dodatnih kapaciteta i zajednice. Nadalje, uključuju pristup e-uslugama, inovativna rješenja za ekološke probleme, učinkovitu upotrebu resursa, primjenu kružnog gospodarstva, prodaju lokalnih proizvoda, poticanje agro-prehrambenih projekata uz korištenje najnovijih tehnologija te razvoj turizma i kulturnih aktivnosti. Pametna sela koriste se pametnim digitalnim tehnologijama, pametnim razmišljanjem izvan granica ruralnog područja, stvaranjem novih oblika suradnje te razmišljanjem o vlastitim resursima.

Ured zastupnika Tomislava Sokola poziva sve zainteresirane studente od 18 do 25 godina na prijavu svojih kreativnih ideja, koncepata i idejnih rješenja na Natječaj pod nazivom „Pametna sela 2040 – Koncept razvoja hrvatskih ruralnih područja“. Osobito se pozivaju studenti arhitekture, dizajna i srodnih područja.

Prijavitelji su obvezni ispuniti obrazac prijave i prezentaciju koncepta u digitalnom obliku poslati na tomislav.sokol-office@europarl.europa.eu. Prezentacija treba biti u PDF formatu, sadržavati maksimalno 10 stranica, naslov i kategoriju prijave, opise, skicu ili 3d prikaz i ostalo za što Autor misli da je potrebno kako bi njegov koncept bio obrazložen. Svi sudionici imaju pravo izrade svojih koncepata u suradnji s mentorom na svom visokom učilištu. Moguće je prijaviti radove ili dijelove radova koji su nastali ranije, ne nužno za ovaj natječaj, ali zadovoljavaju temu te jednu ili  više kategorija prijave.

Kategorije prijave su:

 • Inovativna rješenja za ekološke probleme
 • Učinkovita upotreba resursa, primjena kružnog gospodarstva
 • Razvoj turizma i kulturnih aktivnosti
 • Korištenje modernih tehnologija i/ili digitalizacije

Natječaj traje od 15. siječnja 2022. do 15. veljače 2022. godine (23:59 CET).

Pravila i uvjeti sudjelovanja na Natječaju „PAMETNA SELA – EU KONCEPT RAZVOJA RURALNIH PODRUČJA “ (u daljnjem tekstu: Natječaj)

1. Podaci o organizatoru Natječaja

Ured zastupnika u Europskom parlamentu doc. dr. sc. Tomislava Sokola – Klub zastupnika Europske pučke strane (EPP), Rue Wiertz 60, Bruxelles, B-1047, Belgija. 

2. Sudionici

Sudionici Natječaja mogu biti sve fizičke osobe od 18 do 25 godina koji su državljani Republike Hrvatske i koji su studenti integriranog sveučilišnog studija / preddiplomskog / diplomskog sveučilišnog ili stručnog studija. Na Natječaju mogu sudjelovati fizičke osobe u dva različita svojstva:

 1. Prijavitelj
 2. Grupa prijavitelja (maksimalno do 3 osobe)

Na Natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su stažirale u Uredu zastupnika Tomislava Sokola, te osobe i članovi obitelji zaposlenih u Uredu.

3. Svrha i trajanje Natječaja

Natječaj se provodi u svrhu promocije koncepta Pametnih sela i Dugoročne vizije za ruralna područja EU-a – do 2040. te s ciljem približavanja europskih tema mladima.

Natječaj traje od 15. siječnja 2022. do 15. veljače 2022. godine (23:59 CET). Radovi pristigli nakon 15. veljače 2022. neće biti uzeti u razmatranje kao niti pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave.

4. Nagrade i odabir dobitnika

Ured će dodijeliti 10 jednakovrijednih nagrada koje uključuju dvodnevni posjet Bruxellesu i Europskom parlamentu gdje će nagrađeni studenti, na posebnoj konferenciji prezentirati svoja rješenja. Troškove putovanja, smještaja i organizacije konferencije snosi Ured.

Mentorima prijavitelja/grupe prijavitelja koji su nagrađeni, također će biti omogućen posjet Bruxellesu i Europskom parlamentu uz pokrivene troškove putovanja i smještaja.

Dobitnici Natječaja bit će odabrani od strane tročlanog povjerenstva imenovanog od strane Organizatora. Rezultati će biti objavljeni na stranicama www.tomislavsokol.eu do 15. ožujka 2022. godine.

Povjerenstvo će ocjenjivati radove u sljedećim kategorijama:

 • Inovativna rješenja za ekološke probleme
 • Učinkovita upotreba resursa, primjena kružnog gospodarstva
 • Razvoj turizma i kulturnih aktivnosti
 • Korištenje modernih tehnologija i/ili digitalizacija

Povjerenstvo će ocjenjivati radove prema sljedećim kriterijima:

 • Inovativnost
 • Povezanost s jednom ili više kategorija
 • Doprinos rješavanju specifičnog problema
 • Promicanje održivog razvoja

Povjerenstvo zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike ukoliko:

 • prijavitelj/grupa prijavitelja prekrši ova Pravila;
 • prijavitelj/grupa prijavitelja ne odgovori na upit Ureda zastupnika Tomislava Sokola u roku od 72 sata ili dostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
 • se prijavitelj/grupa prijavitelja ne pridržava teme Natječaja
 • sadržaj koji se prijavljuje je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, potiče na diskriminaciju ili mržnju na rasnoj, nacionalnoj, vjerskoj ili drugoj osnovi ili  predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom.

5. Zaštita osobnih podataka

Osobni podaci prikupljeni u vezi s ovim Natječajem obrađuju se u skladu s Uredbom (EU) br. 2018/1725 Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka, te će biti korišteni samo u svrhu aktivnosti vezanih uz ovaj poziv te informiranja o relevantnim aktivnostima zastupnika.

6. Ostalo

Sudjelovanjem na ovom Natječaju, svi sudionici su suglasni da se njihovi radovi mogu od strane Ureda zastupnika u Europskom parlamentu Tomislava Sokola (u daljnjem tekstu: Ured) objaviti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu te u marketinške svrhe i to vremenski i teritorijalno neograničeno u svim medijima uz navođenje imena Autora i visokog učilišta s kojeg Autor dolazi. Dobitnici pristaju na fotografiranje i objavljivanje njihovih fotografija i osobnih podataka u marketinške svrhe vremenski i teritorijalno neograničeno u svim medijima.

7. Mogućnost prekida Natječaja

Ured zadržava pravo prekinuti Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Ured nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema prijavitelju ili grupi prijavitelja. Ured ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Ured zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici www.tomislavsokol.eu.