×

Omogućit ćemo hrvatskim poduzetnicima da lakše pružaju usluge na tržištu od 500 milijuna potrošača

28.09.2020

Na današnjoj sjednici Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (IMCO), zastupnik u Europskom parlamentu doc. dr. sc. Tomislav Sokol, u svojstvu izvjestitelja Europske pučke stranke očitovao se na Izvješće o budućnosti pružanja usluga na jedinstvenom tržištu. Sokol je koncem prošle godine imenovan izvjestiteljem ovog važnog dosjea u čiji je tekst intervenirao uloživši čak 44 amandmana.  Cilj izvješća je identificirati probleme u pružanju usluga koji narušavaju normalno funkcioniranje jedinstvenog tržišta, kao temelja gospodarskog, pravnog i političkog funkcioniranja Europske unije. Problemi postoje, među ostalim, jer u brojnim državama članicama zapinje provođenje čak i postojećih pravnih odredbi o pružanju usluga na jedinstvenom tržištu.

Na današnjoj sjednici Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (IMCO), zastupnik u Europskom parlamentu doc. dr. sc. Tomislav Sokol, u svojstvu izvjestitelja Europske pučke stranke očitovao se na Izvješće o budućnosti pružanja usluga na jedinstvenom tržištu. Sokol je koncem prošle godine imenovan izvjestiteljem ovog važnog dosjea u čiji je tekst intervenirao uloživši čak 44 amandmana.

Cilj izvješća je identificirati probleme u pružanju usluga koji narušavaju normalno funkcioniranje jedinstvenog tržišta, kao temelja gospodarskog, pravnog i političkog funkcioniranja Europske unije. Problemi postoje, među ostalim, jer u brojnim državama članicama zapinje provođenje čak i postojećih pravnih odredbi o pružanju usluga na jedinstvenom tržištu. Dokument stoga predlaže neka od rješenja, poput uklanjanja birokratskih prepreka koje onemogućavaju drugim državljanima EU pružanje usluga u pojedinim državama članicama te jačanje mehanizama kojim bi se građanima i kompanijama osigurao bolji pristup informacijama, postupcima te podršci za otklanjanje birokratskih problema

Usluge generiraju čak 75 % BDP-a Europske unije, a 9 od 10 novih radnih mjesta stvara se upravo u uslužnom sektoru. Nažalost, prekogranično pružanje usluga doprinosi europskom BDP-u sa samo 6,5 % što je jasan pokazatelj da ogroman ekonomski potencijal leži upravo u jačanju prekograničnog pružanja usluga. Svojim amandmanima nastojim postići da se uklone administrativne barijere i olakša poslovanje na jedinstvenom tržištu. Na taj način bi i hrvatski poduzetnici lakše pružali usluge na jedinstvenom tržištu Europske unije koje broji preko 500 milijuna potrošača - ističe Sokol.

Razvijeni instituti prekogranične zdravstvene zaštite jačaju jedinstveno tržište

Posebnu pozornost zastupnik Sokol posvetio je prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti europskih građana. Naime, prema sudskoj praksi Europskog suda, zdravstvene usluge također potpadaju pod slobodu pružanja usluga u smislu Ugovora. Tako i Direktiva 2011/24 o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi za cilj ima jačanje jedinstvenog tržišta, pojašnjava Sokol te ističe da nepovoljno definirani uvjeti za stjecanje prethodnog odobrenja za pružanje prekogranične zdravstvene zaštite za pacijente predstavljaju konkretno ograničenje slobode pružanja usluga na jedinstvenom tržištu.

Upravo zato snažno se zalažem da se i ovim Izvješćem upozori na nepovoljno definirane uvjete za stjecanje prethodnog odobrenja za pružanje prekogranične zdravstvene zaštite. Svjestan sam da će određene grupacije pružati otpor takvom amandmanu ali zbog dobrobiti pacijenata uložit ću maksimalne pregovaračke napore kako bi i ovaj segment bio zastupljen u konačnoj verziji Izvješća - zaključuje Sokol.