×

Na Odboru za Regionalni razvoj (REGI) usvojeni amandmani zastupnika Sokola ključni za Republiku Hrvatsku

24.09.2020

Na Odboru za Regionalni razvoj (REGI) usvojeni su amandmani zastupnika Sokola ključni za Republiku Hrvatsku. U području Uredbe za uspostavljanje mehanizma za oporavak i otpornost, zastupnik je kroz amandmane istaknuo kako će se srednjoročne i dugoročne posljedice krize COVID-19 najviše vidjeti na zdravstvenom sektoru, ali i na cjelokupnom gospodarstvu. U području općeg proračuna („Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2021. - odjeljak III“) zastupnik se založio za prepoznavanje uloge EU proračuna u podršci državama članicama na putu prema oporavku. Zastupnik nije zanemario ni prioritete za koje se zalaže od početka svog mandata, a to je promoviranje socijalne, ekonomske i teritorijalne kohezije, u ovom slučaju kako bi se ublažili negativni i gospodarski učinci pandemije koji su uhvatili zamah. 

Na današnjoj sjednici Odbora za regionalni razvoj (REGI) u Bruxellesu ostvaren je veliki uspjeh zastupnika doc. dr. sc. Tomislava Sokola.  Zastupnik je amandmanima, koji su izglasani, intervenirao u dva ključna dokumenta za Republiku Hrvatsku. Prva intervencija amandmanima vezana je uz Uredbu za uspostavljanje mehanizma za oporavak i otpornost, dok druga intervencija predstavlja doprinos u mišljenju Odbora za regionalni razvoj (REGI) na „Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2021. - odjeljak III“, što su ostali zastupnici pozdravili te dali potpunu podršku. Tako usvojeni prijedlozi zastupnika Sokola upućuju se na daljnju proceduru nadležnom Odboru za proračun (BUDG).

U području Uredbe za uspostavljanje mehanizma za oporavak i otpornost, zastupnik je kroz amandmane istaknuo kako će se srednjoročne i dugoročne posljedice krize COVID-19 najviše vidjeti na zdravstvenom sektoru, ali i na cjelokupnom gospodarstvu. Stoga je u tom pogledu više nego bitan kohezivan put oporavka kojeg moraju pratiti sve države članice.

„Prethodna iskustva nas uče kako suočavanje s raznim krizama rezultira drastičnim smanjenjem investicija. Moramo promijeniti način razmišljanja i podržati ona ulaganja koja donose europsku dodanu vrijednost, a koja će ubrzati i ojačati put oporavka. Samo tako možemo omogućiti kvalitetna radna mjesta, jačati konkurentnost, poduprijeti dugoročan gospodarski rast i vratiti se na tračnice razvoja koje smo imali prije pandemije“ – istaknuo je zastupnik Sokol.

U području općeg proračuna („Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2021. - odjeljak III“) zastupnik se založio za prepoznavanje uloge EU proračuna u podršci državama članicama na putu prema oporavku. Zastupnik nije zanemario ni prioritete za koje se zalaže od početka svog mandata, a to je promoviranje socijalne, ekonomske i teritorijalne kohezije, u ovom slučaju kako bi se ublažili negativni i gospodarski učinci pandemije koji su uhvatili zamah. 

„Još od početka svog mandata naglašavam kako je kohezijska politika temeljna i najpriznatija politika koja je oblikovala Europsku uniju kakvu danas poznajemo. Temelji se na solidarnosti, a to je ono što nam danas najviše treba. S kohezijskom politikom jačamo ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu otpornost europskih i hrvatskih regija te doprinosimo skladnijem razvoju, što u konačnici globalno pozicionira Europsku uniju da bude konkurentna u svijetu punom izazova“ – posebno je istaknuo zastupnik Sokol.

Putem usvojenih amandmana, zastupnik Sokol skrenuo je pozornost na važnost Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI) koji služe kao instrument na putu prema kvalitetnom oporavku te na mehanizam fleksibilnosti fondova koji uvelike pomaže Hrvatskoj na njenom putu oporavka.

„Kako bi se maksimizirali učinci Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI) na putu prema dugoročnom oporavku, neophodno je da vlasti država članica na svim razinama usko surađuju s gospodarstvenicima, akademskim sektorom, nevladinim organizacijama i ostalim dionicima kako bi se iznjedrila optimalna rješenja koja će dovesti do revitalizacije i kvalitetnog oporavka. Smatram da mehanizam fleksibilnost ESI fondova koji je predstavljen u ožujku i travnju ove godine treba zadržati i u višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027., koji će služiti kao zaštitna mjera europske ekonomije tijekom turbulentnih i nepredvidivih vremena  – zaključio je zastupnik Sokol.