×

Reforma EU zakonodavstva je put prema boljoj dostupnosti i nižim cijenama lijekova

22.09.2023

Na sjednici Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI) Europskog parlamenta u Bruxellesu, kao zastupnik u Europskom parlamentu govorio sam na temu reforme EU zakonodavstva o lijekovima.

Posljednjih godina, pristup pacijenata lijekovima u EU i sigurnost opskrbe sve su veći razlozi za zabrinutost. Posljedice takvih nestašica uključuju smanjenu kvalitetu liječenja koje pacijenti primaju i veće opterećenje zdravstvenih sustava u EU. Iz tog razloga, potrebna nam je reforma trenutnog zakonodavstva, koje se posljednji put ozbiljnije mijenjalo pred 20 godina. Glavni cilj reforme je osigurati da pacijenti u cijeloj EU imaju pravodoban i pravedan pristup sigurnim, učinkovitim i cjenovno pristupačnim lijekovima.

Također, cilj je spriječiti nestašice lijekova i probleme u lancu opskrbe, odnosno povećati sigurnost opskrbe i jamčiti stalnu dostupnost lijekova pacijentima, bez obzira na to gdje žive u Uniji. Koordinirani odgovor na razini Unije u pogledu praćenja i ublažavanja rizika od nestašica može pomoći da se izbjegnu postupci kao što je nekoordinirano stvaranje zaliha te istodobno imati pozitivan učinak na javno zdravlje i osigurati neometano funkcioniranje jedinstvenog tržišta.

Imenovan sam izvjestiteljem Europske pučke stranke (EPP), najveće političke grupacije u Europskom parlamentu, za dio reforme EU zakonodavstva o lijekovima. Reforma se sastoji od dva zakonodavna prijedloga – nove Uredbe i Direktive, koje čine regulatorni okvir EU-a za sve lijekove, uključujući i one za rijetke bolesti te za djecu. Tako ću ispred EPP-a biti zadužen za formiranje stajališta Parlamenta za Uredbu, u kojoj se utvrđuju posebna pravila za lijekove koji se odobravaju na razini Unije, naročito najinovativnije lijekove. Također, Uredba sadrži pravila o koordiniranom upravljanju kritičnim nestašicama i sigurnosti opskrbe ključnim lijekovima. Osim toga, Uredba utvrđuje nova pravila o Europskoj agenciji za lijekove (EMA).