×

Europski parlament usvojio Sokolove amandmane kojima se želi zaštititi prava hrvatskog naroda u Crnoj Gori

03.12.2021

U Bruxellesu je održana sjednica Izaslanstva u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i Crne Gore (D-ME) na kojoj je sudjelovao i hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu doc. dr. sc. Tomislav Sokol. Zastupnici su raspravljali o tijeku pristupnih pregovora Crne Gore s Europskom unijom, a dotakli su se i tamošnjih dnevno političkih zbivanja. Usvojena je i Deklaracija s preporukama u koju su uvršteni i amandmani doc. dr. sc. Tomislava Sokola.

‘Amandmani koje sam podnio na tekst Deklaracije i koji su usvojeni imaju za cilj jačati prava nacionalnih manjina. Za nas je to od strateškog interesa jer u Crnoj Gori živi autohtona hrvatska nacionalna manjina koja njeguje i čuva svoje tradicionalne običaje i bogato kulturno naslijeđe. Osim toga, amandmanom sam zatražio i jači angažman crnogorske Vlade u sprječavanju ilegalnih migracija na teritorij Europske unije. Znamo da se Crna Gora nalazi na tzv. Balkanskoj ruti preko koje migranti ilegalno pokušavaju doći na teritorij Europske unije. Ključ sprječavanja takvih migracija je upravo međunarodna suradnja. I u konačnici izrazio sam zabrinutost zbog miješanja trećih država u unutarnje političke procese u Crnoj Gori što kompromitira napore koji se poduzimaju s ciljem europskih integracija. Da je tome tako imali smo priliku svjedočiti i nedavno kada su izbili incidenti vezani uz ustoličenje mitropolita pravoslavne crkve Joanikija u Crnoj Gori, a posebno na Cetinju, duhovnom i kulturnom sjedištu Crne Gore. Još ranije jasno sam kazao da nikakvo dovođenje u pitanja postojanja crnogorske nacije i njezine samobitnosti nije prihvatljivo. Ova zemlja ima dugu povijest vlastite samostalnosti, kao i suživota pripadnika različitih vjerskih i nacionalnih skupina na svom teritoriju, te njezini lideri moraju raditi na tome da se takav suživot nastavi. Poštivanje ljudskih prava, koja su nažalost u posljednje vrijeme ugrožena od strane antieuropskih političkih snaga u Crnoj Gori, nužno je u reformskim procesima na koje Europski parlament učestalo poziva. Pri tome opetovano ističem važnost zaštite prava hrvatskog naroda u Crnoj Gori.’ - kazao je Sokol koji je govoreći na sjednici Izaslanstva dao nedvojbenu podršku pristupanju Crne Gore Europskoj uniji, ali i pozvao Europsku uniju na pružanje ne samo diplomatske nego i ekonomske podrške ovoj državi na putu prema europskim integracijama.