×

Natječaj "STRATEGIJA OD POLJA DO STOLA - PRILIKA ZA OBLIKOVANJE ODRŽIVE PREHRAMBENE POLITIKE“.

22.04.2021

Ured zastupnika Tomislava Sokola obavještava sve zainteresirane studente o produljenju natječaja "Strategija od polja do stola - prilika za oblikovanje održive prehrambene politike“. Rok za predaju ideja, projekata i kreativnih rješenja produljuje se do 15. lipnja 2021. godine (23:59 CET).

Kriza uzrokovana bolešću COVID-19 ukazala je na potrebu ponovnog uspostavljanja ravnoteže između ljudskih aktivnosti i prirode te usmjeravanja prema održivijoj budućnosti.

Europski zeleni plan predlaže novu strategiju održivog i uključivog rasta za poticanje gospodarstva, poboljšanje zdravlja i kvalitete života ljudi i brigu o prirodi. Strategija „od polja do stola” u središtu je zelenog plana, a njome se odgovara na izazove održivih prehrambenih sustava te potvrđuje neraskidiva veza između zdravih ljudi, zdravog društva i zdravog planeta. Povodom Dana planeta Zemlje kojega obilježavamo 22. travnja, a koji je podsjetnik na potrebu jačanja svijesti ljudi prema prirodnom okolišu, Ured zastupnika Tomislava Sokola poziva sve zainteresirane studente od 18 do 25 godina starosti na prijavu na natječaj pod nazivom „Strategija od polja do stola - prilika za oblikovanje održive prehrambene politike“. Sudionici se pozivaju da svoje ideje, projekte i kreativna rješenja prezentiraju putem PowerPoint prezentacije ili PDF dokumenta - do 10 slajdova. Prijavitelji su dužni ispuniti obrazac prijave te svoje radove poslati na tomislav.sokol@europarl.europa.eu.
Natječaj traje od 22. travnja do 1. lipnja 2021. godine (23:59 CET).


Pravila i uvjeti sudjelovanja na natječaju „STRATEGIJA OD POLJA DO STOLA - PRILIKA ZA OBLIKOVANJE ODRŽIVE PREHRAMBENE POLITIKE“ (u daljnjem tekstu: Natječaj)

 

1. Podaci o organizatoru Natječaja

 

Ured zastupnika u Europskom parlamentu doc. dr. sc. Tomislava Sokola – Klub zastupnika Europske pučke strane (EPP), Rue Wiertz 60, Bruxelles, B-1047, Belgija. 

 

2. Sudionici

Sudionici Natječaja mogu biti sve fizičke osobe od 18 do 25 godina starosti koji su državljani Republike Hrvatske i koji su studenti integriranog sveučilišnog studija / preddiplomskog / diplomskog sveučilišnog ili stručnog studija. Na Natječaju mogu sudjelovati fizičke osobe u dva različita svojstva:

  1. Prijavitelj
  2. Grupa prijavitelja (maksimalno do 3 osobe)

Na Natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su ranije odradile stažiranje u uredu zastupnika Tomislava Sokola.

 

3. Svrha i trajanje Natječaja

Natječaj se provodi u svrhu promocije Strategije „od polja do stola“ i europskog zelenog plana kako bi se povezalo mlade ljude tj. studente s europskim temama i kako bi im se iste približile. Sudionici se pozivaju da svoje ideje, projekte i kreativna rješenja prezentiraju putem Power point prezentacije ili PDF dokumenta - do 10 slajdova na temu „Strategija od polja do stola - prilika za oblikovanje održive prehrambene politike“.

Natječaj traje od 22. travnja do 1. lipnja 2021. godine (23:59 CET). Radovi pristigli nakon 1. lipnja 2021. neće biti uzeti u razmatranje kao niti pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave.

 

4. Nagrade i odabir dobitnika

Glavna nagrada je stažiranje u uredu zastupnika Tomislava Sokola u trajanju od 30 dana te je namijenjena jednom prijavitelju ili jednoj grupi prijavitelja. Druga nagrada je posjet Europskom parlamentu u Bruxellesu, a namijenjena je za 10 osoba. Za dobitnike druge nagrade, troškovi putovanja i boravka u Bruxelles bit će pokriveni.

Dobitnici Natječaja biti će odabrani od strane stručnog povjerenstva na čelu sa zastupnikom Tomislavom Sokolom.Rezultati će biti objavljeni na stranicama www.tomislavsokol.eu do 1. srpnja 2021. godine.

Stručno povjerenstvo će pregledati sve zaprimljene radove i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike ukoliko:

  • prijavitelj/grupa prijavitelja prekrši ova Pravila;
  • prijavitelj/grupa prijavitelja ne odgovori na upit Ureda zastupnika Tomislava Sokola u roku od 72 sata ili dostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
  • se prijavitelj/grupa prijavitelja ne pridržava teme Natječaja
  • sadržaj koji se prijavljuje je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, potiče na diskriminaciju ili mržnju na rasnoj, nacionalnoj, vjerskoj ili drugoj osnovi ili tekst predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom.

 

5. Zaštita osobnih podataka

Osobni podaci prikupljeni u vezi s ovim Natječajem obrađuju se u skladu s Uredbom (EU) br. 2018/1725 Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka, te će biti korišteni samo u svrhu aktivnosti vezanih uz ovaj poziv te informiranja o relevantnim aktivnostima zastupnika.

 

6. Ostalo

Sudjelovanjem na ovom Natječaju, sudionici su suglasni da se njihov doprinos na Natječaju može od strane Ureda zastupnika u Europskom parlamentu Tomislava Sokola (u daljnjem tekstu: Ured) objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. U slučaju da postanu dobitnici jedne od nagrada, njihovo ime, adresa i slika također se mogu od strane Ureda objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu te u marketinške svrhe i to isključivo, vremenski i teritorijalno neograničeno u svim medijima.

 

7. Mogućnost prekida Natječaja

Ured zadržava pravo prekinuti Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Ured nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema prijavitelju ili grupi prijavitelja. Ured ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Ured zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici www.tomislavsokol.eu.