×

Zajednička europska javna nabava put je za jeftinije inovativne lijekove

02.07.2020

Tomislav Sokol sudjelovao je danas na online konferenciji u organizaciji Europskog foruma za pacijente (European Patients' Forum, EPF), organizacije koja predstavlja 110 milijuna pacijenata u Europskoj uniji. Tema konferencije bila je predstavljanje EPF-ovog dokumenta o vrijednosti i formiranju cijena inovativnih lijekova. 

Zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol sudjelovao je danas na online konferenciji u organizaciji Europskog foruma za pacijente (European Patients' Forum, EPF), organizacije koja predstavlja 110 milijuna pacijenata u Europskoj uniji. Tema konferencije bila je predstavljanje EPF-ovog dokumenta o vrijednosti i formiranju cijena inovativnih lijekova. 

Naime, već se neko vrijeme razgovara o potrebi definiranja okvira novoj strategiji EU-a o farmaceutskim proizvodima. Novi okvir trebao bi staviti pacijente, kao ključne i najvažnije dionike, u prvi plan u procesu kreiranju javnih politika u zdravstvu – i to u svim njegovim fazama, od kliničkih istraživanja, regulatornih procjena do formiranja cijena inovativnih lijekova. Iako gotovo sve države članice imaju regulativu koja podrazumijeva uključivanje pacijenata i njihovih udruženja u izradu propisa, u praksi to često pada u vodu.

Pandemija je europskim donositeljima odluka 'otvorila oči' i čini se da zdravstvo unutar Unije napokon dobiva mjesto koje zaslužuje. Tomislav Sokol je tijekom svog izlaganja na konferenciji istaknuo kako je širenje virusa pokazalo da javno zdravlje nije isključivo nacionalno pitanje. – Izvanredno stanje nije prošlo. Stanje s koronavirusom nas i dalje tjera na visoku razinu pripravnosti i osobne odgovornosti. Odgovornost moramo proširiti i na europsku razinu jer se nijedna država, sve i da hoće, protiv virusa ne može boriti sama – rekao je tijekom izlaganja Sokol.

Jedan od konkretnih primjera kako ta buduća europska suradnja može izgledati je pristup prema inovativnim lijekovima, njihovoj dostupnosti i cijeni. Trenutno svaka država članica, prvenstveno zbog različitih financijskih mogućnosti njihovih zdravstvenih sustava, u tome zadržava svoj pristup, zbog čega najviše trpe pacijenti. Osvrnuvši se na inovativne lijekove, Sokol je istaknuo kako postoji model koji bi stavio pacijente na prvo mjesto i omogućio im veću dostupnost novih lijekova – zajednička europska javna nabava. – Inovativni lijekovi nisu dostupni jer su skupi. Matematika je jednostavna, ako zajedno kupujemo, kupit ćemo više i cijena će biti niža. Vrijeme je stoga da pokrenemo zajedničku europsku nabavu i prisilimo farmaceutsku industriju na niže cijene inovativnih lijekova – istaknuo je na konferenciji Tomislav Sokol.