×

Reforma EU zakonodavstva ključna je za okončanje nestašica lijekova

10.11.2023

Govorio sam u svojstvu izvjestitelja EPP-a za reformu EU zakonodavstva o lijekovima na sjednici Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI) Europskog parlamenta na temu nestašica lijekova.

Glavna svrha reforme je osigurati da svi pacijenti unutar Europske unije dobiju pravovremeni i jednak pristup sigurnim i djelotvornim lijekovima. Do sada to nije uvijek bio slučaj, osobito kada su u pitanju inovativni lijekovi, jer pristup tim lijekovima varira između država članica.

Reformom se također nastoji riješiti problem sistemskih nestašica lijekova. Tijekom prošle zime, pojedine države članice EU suočile su se s nestašicom određenih antibiotika. S obzirom na to, nužno je unaprijediti planiranje i uskladiti djelovanje na europskoj razini da bismo dugoročno ojačali otpornost i odgovorili na probleme lanaca opskrbe lijekovima. Iz tog razloga, farmaceutske kompanije morat će brže izvješćivati o nestašicama lijekova te će biti obvezne uspostaviti planove za sprečavanje nestašica. Pri tome je potrebno donijeti mjere i rokove koji su realni i provedivi. Utvrdit će se i EU-ov popis ključnih lijekova, tj. lijekova koji se smatraju najvažnijima za zdravstvene sustave u svakom trenutku.

Također, Europska komisija je prošli mjesec predstavila Komunikaciju o rješavanju nestašica u EU, u kojoj se predlaže uspostava Europskog dobrovoljnog mehanizma solidarnosti za lijekove. Sustav će omogućiti državama članicama koje se suočavaju s nestašicom da iskažu potrebu za određenim lijekom pomoću tog mehanizma, dok bi druge države mogle pomoći i staviti na raspolaganje lijekove iz svojih dostupnih zaliha. Jedan od prijedloga u Komunikaciji je također zajednička nabava antibiotika i lijekova za respiratorne viruse na razini EU za sljedeću zimu što pozdravljam. Predviđeno je i osnivanje Saveza za kritične lijekove, koji će okupiti različite dionike – regulatorna tijela država članica, farmaceutsku industriju te Komisiju i agencije EU-a. Imamo niz konkretnih prijedloga koji se moraju provesti u narednom razdoblju te se nadam da ćemo time uspjeti riješiti problem nestašica lijekova.