×

Europska unija donijela je nova pravila o potrošačkim kreditima

12.09.2023

Na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta koja se održava u Strasbourgu, sa 608 glasova usvojena je nova Direktiva o potrošačkim kreditima. Nakon petnaest godina potrošački krediti prilagodit će se sveprisutnom trendu digitalizacije, a pritom će se osnažiti položaj potrošača u odnosu na banke. Kao izvjestitelj Kluba zastupnika EPP-a u tekst direktive intervenirao sam sa 150 amandmana.

Istraživanje koje je proveo HNB pokazalo je da je prešutno prihvaćeno prekoračenje na tekućem računu odobreno za gotovo milijun i osamsto tisuća potrošača u Republici Hrvatskoj. Problem je bio što za prešutna prekoračenja nisu vrijedila ista pravila kao za dopuštena prekoračenja. Drugim riječima, banke su mogle samovoljno ukinuti takve minuse i zatražiti povrat dugovanja bez pružanja mogućnosti otplate prešutnog prekoračenja, a na tom tragu bio je i prijedlog Europske komisija o ovoj direktivi. Zato sam uložio amandmane koji jačaju poziciju potrošača i drago mi je da su oni postali dio konačnog zakona o potrošačkim kreditima kojeg smo danas izglasali. Konkretno, banke će po novim pravilima morati građane unaprijed obavijestiti o svakom planiranom smanjenju ili ukidanju prešutnog prekoračenja i ostaviti im mogućnost obročne otplate u dvanaest jednakih obroka, a države članice moći će uvesti i stroža pravila o zaštiti potrošača. To je svakako poboljšanje, budući da je studija koju je Europski parlament izradio na moj prijedlog pokazala da je preko 340 milijuna bankovnih računa građana u Europskoj uniji opterećeno problemima tzv. minusa i da su prekoračenja jedan od najskupljih oblika zaduženja građana. Paralelno s aktivnostima koje sam provodio u Europskom parlamentu, Vlada je s bankama potpisala memorandum o prekoračenjima. Zato je bilo još važnije da u tekst direktive ugradimo pravila o zaštiti potrošača kod prešutnih prekoračenja i osiguramo da ona ne budu suprotna pravilima iz memoranduma. Novim pravilima više neće biti dozvoljeno da banke na kućne adrese šalju nezatražene kreditne kartice ili da potrošačima jednostrano povećavaju limite dopuštenog i prešutnog prekoračenja, a novost je i to da će reklame o kreditima morati sadržavati upozorenja o neželjenim učincima zaduženja kao što je prezaduženost. Pored toga, potrošači će i dalje imati rok od 14 dana u kojem će se moći bez navođenja ikakvih razloga povući iz ugovora o kreditu. Na kraju, važno je napomenuti da je ovo prvi zakonodavni akt kojim se na europskoj razini kodificira pravo na zaborav i zaštita od diskriminacije za građane koji su preboljeli rak.

Nakon što su usvojena, nova pravila o potrošačkim kreditima primjenjivat će se od 2026.