×

Prioriteti rada

Zašto sam odabrao zdravstvo?

Za početak, nisam liječnik. Pravnik sam i kratica 'dr.' ispred mog imena označava znanstvenu titulu i doktorat koji sam stekao na Katoličkom sveučilištu u Leuvenu u Belgiji. No, tema doktorata, kao i dobar dio moje profesionalne karijere, usmjereni su na zdravstvo. Prava pacijenata, pružanje prekogranične zdravstvene zaštite i širenje utjecaja Europske unije na nacionalne zdravstvene sustave zemalja članica samo su neke od tema koje sam proučavao i o kojima sam pisao znanstvene radove.

 Smatram da se u zdravstvu može napraviti pomak koji će građani stvarno osjetiti

Svi smo puno puta u medijskom prostoru čuli usporedbu EU s birokratskim čudovištem koje ne osluškuje stvarne potrebe svojih stanovnika. Mislim da je upravo zdravstvo jedno od područja gdje EU može napraviti veliki iskorak te sam zbog toga na to područje odlučio usmjeriti dobar dio svog rada u Europskom parlamentu. Iako je zdravstvo primarno vezano uz politike matičnih država, sada se po prvi put stvorila politička atmosfera pogodna za rješavanje zdravstvenih pitanja. Zahvaljujući EPP grupaciji, novi saziv Komisije visoko je na ljestvicu prioriteta stavio pitanja poput borbe protiv raka ili povećanja sredstava za pronalazak novih lijekova i cjepiva. U tome će imati moju podršku, a zalagat ću se za izjednačavanje razine zdravstvene zaštite među zemljama te povratak proizvodnje lijekova i medicinske opreme u Europi.

 

Krećemo od nule, ali cilj nam je jasan

Znam da krećemo praktički od nule, ali krenulo je kreiranje buduće zajedničke europske zdravstvene politike. Smatram da je to prilika koju moramo iskoristiti i potrudit ću se do kraja mandata dati svoj doprinos. Zbog hrvatskih trenutnih i budućih pacijenata, liječnika i drugih znanstvenih radnika – zbog svih nas.

 

Zaštita potrošača kao naše pravo na jednakost

Svi mi koji živimo na istoku EU smo osjetili što to znači nejednakost kad su u pitanju proizvodi za široku potrošnju. Nije to naš subjektivan osjećaj,već dokazana činjenica koja nas diskriminira i udara po džepu.
Kao političar, ali i kao pravnik u svom radu u Parlamentu planiram se posvetiti ispravljanju ove temeljne nepravde prema dijelu građana Unije.
Različita kvaliteta proizvoda nije samo pitanje gaženja dostojanstva, varanja te diskriminacije nego pitanje zdravlja i okoliša. Snažna ekološka komponenta postoji i kod pitanja univerzalnih punjača za elektroničke uređaje. Čak 51.000 tona elektroničkog otpada se godišnje generira zbog različitih punjača i u ovom sazivu zalagat ću se da svi Europljani svoje uređaje pune univerzalnim punjačima.
Zalagat ću se i za puni kapacitet jedinstvenog tržišta jer je to ujedno i bitka za jednakopravnost svih EU građana.
U izradi svakog stava, rezolucije ili direktive bit ću na strani razvoja europskog gospodarstva i zaštite potrošača jer kod toga nema i ne smije biti kompromisa.

 

Hrvati u BiH

Kontinuirani napori za Hrvate izvan domovine, moraju biti i ostati stalni prioriteti vanjske politike RH. Borba i podrška za poboljšanje njihovog položaja je, zapravo, borba za europske i civilizacijske vrijednosti temeljene na ljudskim pravima i najvišim kulturološkim standardima europskih naroda.  
Hrvati kao jedan od tri konstitutivna naroda u BiH ne uživaju niti temeljna, Ustavom zajamčena prava. Predstavljaju ih ljudi koji su izabrani glasovima pripadnika drugog naroda. Na te, ali i sve druge nepravde ću kao eurozastupnik jasno i beskompromisno ukazivati jer te i takve političke borbe čine samu srž i smisao politike.
Niti jedan pripadnik našeg naroda izvan domovine ne smije se nikada osjećati ostavljen ili bespomoćan od strane službene politike. Stoga, smatram kako je borba za prava Hrvata u BiH ustvari borba za europske vrijednosti s kojima naš narod neraskidivo vezan i u skladu s tim ću i djelovati na europskom političkom polju.

 

Smanjenje socijalnih, ekonomskih i teritorijalnih razlika uz EU fondove

Bolja kvaliteta života u ruralnim područjima nije isključivo samo pitanje i zadaća lokalnih stanovnika već je to zadaća i nas političara. Stoga je jedan od mojih ciljeva rada promoviranje i zalaganje za smanjenje razlika između regija uz pomoć dostupnih europskih fondova, programa i inicijativa s posebnim naglaskom na ruralna područja koja imaju ključnu ulogu u 21. stoljeću.

Svojim radom kroz Odbor za regionalni razvoj (REGI) nastojat ću građanima približiti važnost kohezijske politike te raspoložive inicijative, mogućnosti i potencijale koji vode smanjenju ekonomske, teritorijalne i socijalne nejednakosti.

Jedna od zanimljivih europskih inicijativa koju zagovaram na nacionalnoj razini, a kojom se zasigurno može pridonijeti razvoju ruralnih područja je primjena koncepta “Pametnog sela” (eng. Smart Village). Glavni cilj koncepta “Pametnog sela” je gospodarska i demografska revitalizacija ruralnog područja u kojemu ljudi na lokalnoj razini preuzimaju inicijativu kako bi pronašli praktična rješenja za probleme s kojima se susreću. Konačan cilj je ostvarenje razvoja kružnih gospodarstava, smanjenje ovisnosti o neobnovljivim energetskim izvorima, postizanje kvalitetne opskrbe hranom, smanjenje odljeva stanovništva te povećanje kvalitete života u ruralnim područjima.