×

Pregovori o potrošačkim kreditima ulaze u ključnu fazu, a do sada sam već uspio osigurati bolju zaštitu potrošača

28.04.2022

U Europskom parlamentu nastavljeni su politički i tehnički pregovori oko sadržaja nove Direktive o potrošačkim kreditima. Direktiva je to kojom se želi prilagoditi kreditno poslovanje uvjetima sveprisutne digitalizacije, ali i kojom se želi podići razina zaštite potrošača. Kao izvjestitelj Kluba zastupnika EPP-a, doc. dr. sc. Tomislav Sokol na prijedlog Direktive uložio je 150 amandmana, a za brojne od njih već je osigurao većinu u Europskom parlamentu.

‘Pregovori o Direktivi o potrošačkim kreditima idu u dobrom smjeru iako nije uvijek lako postići dogovor o političkim prioritetima među različitim političkim grupacijama u Europskom parlamentu. Ključno je da interesi hrvatskih građana budu zorno reflektirani u novoj Direktivi. Od početka krize uzrokovane bolešću COVID-19, čak 6 od 10 potrošača susrelo se s financijskim poteškoćama. U takvim okolnostima brojni su se građani koristili dopuštenim i prešutnim prekoračenjima. Sadašnji prijedlog Direktive zapravo bi omogućio bankama da bez prethodne najave ili davanja mogućnosti obročne otplate zatraže povrat tih dugovanja, što predstavlja pravnu nesigurnost za potrošače i izlaže ih neproporcionalnom riziku. Zato sam uložio amandmane koji će potrošačima zajamčiti pravnu sigurnost jer banke neće moći tek tako ukinuti prekoračenje već će o tome morati potrošače obavijestiti u razumnom roku te im ponuditi mogućnost obročne otplate. Siguran sam da banke nemaju namjeru dovesti potrošače u takvu situaciju, ali na nama je da potrošače zaštitimo kao slabiju ugovornu stranu u pravnom odnosu s financijskim institucijama i tu sam u pregovorima beskompromisan.’ - kazao je Sokol.

Podsjetimo, nakon što je Europska komisija predložila tekst Direktive o potrošačkim kreditima, Europski parlament u postupku je zauzimanja stajališta o ovom, za potrošače izuzetno važnom pravnom aktu. Očekuje se da bi do ljeta Europski parlament trebao biti spreman za glasovanje o zakonodavnom Izvješću na kojem je doc. dr. sc. Sokol angažiran kao izvjestitelj Kluba zastupnika EPP-a.