×

Kohezijski fondovi su rješenje za jednaku zdravstvenu skrb u svim zemljama EU

09.03.2022

Na plenarnom zasjedanju Europskog parlamenta u Strasbourgu usvojeno je Izvješće zastupnika u Europskom parlamentu doc. dr. sc. Tomislava Sokola na temu „Kohezijska politika kao instrument za smanjenje nejednakosti u zdravstvu i povećanje prekogranične zdravstvene suradnje“. Izvješće je usvojeno velikom većinom glasova na plenarnoj sjednici, s čak 582 glasova za, 35 protiv i 79 suzdržanih.

Veliki je ovo uspjeh zastupnika Sokola koji je više mjeseci radio na ovom Izvješću te se od početka svog mandata u Europskom parlamentu zalaže za podizanje svijesti o važnosti zdravstva i prepoznat je kao jedan od najaktivnijih zastupnika u području zdravstvenih politika.

„Standardi pružanja zdravstvene skrbi u EU nisu usklađeni budući da postoje znatne razlike među europskim regijama, ali i državama članicama. Mnogo su veće šanse da umrete od raka ako živite u slabije razvijenim regijama Europske unije, nego u najrazvijenijim dijelovima zapadne i sjeverne Europe. To nikako nije u skladu s načelom jednakosti za koje se zalažemo niti predstavlja duh Europske unije kakvu želimo i gradimo. Moramo učiniti sve kako bi se te razlike uklonile, a najizdašniji instrument za tu svrhu jest kohezijska politika“ – rekao je zastupnik Sokol.

„Kohezijska politika promiče rast i zapošljavanje u regijama u cijeloj Uniji, a posebno u onima koje zaostaju u razvoju. U tu se svrhu koristi oko trećine proračuna EU. Zbog toga, kohezijska politika nije samo najvažnija investicijska politika Unije, već i izraz solidarnosti između nje i njezinih država članica“ – nastavio je Sokol.

„Najveći problemi nejednake zdravstvene zaštite vidljivi su u elementima zdravstvene infrastrukture, ali i nedostatka radne snage, koji izravno utječu na uspjeh liječenja u slabije razvijenim regijama. Upravo zbog toga, dugoročna ulaganja u infrastrukturu i radnu snagu u području zdravstva hitnija su nego ikada prije, pogotovo uzimajući u obzir gospodarske i zdravstvene posljedice pandemije“ – naglasio je zastupnik Sokol.

„Građani u ruralnim područjima, najudaljenijim regijama i na otocima često nailaze na prepreke pri jednakom pristupu zdravstvenoj skrbi, kojima se ograničavaju njihove mogućnosti dobivanja prijeko potrebnih usluga. U Europskoj uniji ne smiju postojati građani prvog i drugog reda te svima usluge moraju biti raspoložive i pravovremeno dostupne“ – istaknuo je zastupnik Sokol.

Budući da se ruralna i udaljena područja, ali i otoci, stalno suočavaju s depopulacijom kao i s nedostatkom zdravstvene radne snage u odnosu na urbane sredine, Sokol se osvrnuo i na zdravstvene radnike koji su ključni čimbenik zdravstvenih sustava.

„Moramo motivirati zdravstvene djelatnike, posebno liječnike i medicinske setre, da u ruralnim područjima počnu ili nastave obavljati svoju djelatnost. Posebno su važna ulaganja iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) u vidu financiranja specijalizacija i subspecijalizacija u zemljama i regijama koje se suočavaju s odljevom mozgova. Osim toga, poboljšanjem radnih uvjeta poticat će se strategije zadržavanja zdravstvenih radnika u tim područjima– rekao je zastupnik Sokol.

Kao dodatnu opciju rješavanja problema nejednakosti u pružanju zdravstvene skrbi Sokol ističe i potrebu za razvojem specijaliziranih centara izvrsnosti za određene bolesti koji bi bili ravnomjerno raspoređeni širom cijelog teritorija EU.

„Također, poseban naglasak stavljen je na projekte kojima se olakšava sklapanje ugovora između zdravstvenih osiguranja i bolnica u različitim državama članicama, radi olakšavanja mobilnosti pacijenata i bolje dostupnosti zdravstvene zaštite u graničnim područjima. Na kraju, izrazito je važno da se, prilikom evaluacije učinaka kohezijske politike, uzme u obzir koliko su ulaganja doprinijela poboljšanju zdravstvenih ishoda, poput stope izlječenja od raka“ – naglasio je Sokol.

„Pandemija bolesti COVID-19 predstavlja povijesnu prekretnicu kad je riječ o ulaganjima u zdravstvene sustave te stoga pozivam države članice da u novom programskom razdoblju  nastoje mobilizirati što veći iznos sredstava u okviru strukturnih fondova za ispunjavanje potreba europskih građana u području zdravstva“ – zaključio je zastupnik Sokol.