×

Sokol: „Nije u europskom duhu da pacijenti iz zapadnih zemalja imaju bolji pristup liječenju“

29.01.2021

Na jučerašnjoj sjednici Posebnog odbora za borbu protiv raka (BECA), doc. dr. sc. Tomislav Sokol sudjelovao je na javnom saslušanju na temu „Pazite na razlike: Jednak pristup lijekovima za liječenje raka i liječenju”. Tom je prilikom postavio pitanje o troškovima i dostupnosti liječenja oboljelima od raka, kao i o pristupu liječenju i kliničkim ispitivanjima rijetkih i pedijatrijskih karcinoma. Sokol je višemjesečnim pregovorima o izvješću na temu budućnosti slobode pružanja usluga s drugim političkim grupacijama uspio u izvješće uvrstiti i prekogranično pružanje zdravstvene skrbi, što je uz osnivanje centara izvrsnosti ključno za bolju zdravstvenu skrb svih građana Europske unije.

„Zajednička nabava na razini Europske unije pruža priliku manjim državama za ostvarivanje bolje zdravstvene zaštite njihovih državljana. Trebamo razmotriti mogućnost osnivanja fonda EU za nabavku skupih lijekova za liječenje rijetkih oblika bolesti“ – istaknuo je Sokol.

Također, pojasnio je da postoji nesklad između prakse Europskog suda i odredaba Direktive o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi pri čemu Direktiva stvara dodatne poteškoće u prekograničnom pružanju zdravstvenih usluga. „Svakako nije u europskom duhu činjenica da pacijenti iz zapadnih zemalja Unije imaju značajno bolji i lakši pristup liječenju od pacijenata koji se nalaze u istočnom djelu EU. Nadalje, države zbog nedostatka kapaciteta za liječenje rijetkih oblika raka šalju svoje građane na liječenje u druge države članice ili čak u države izvan EU. Nužno je ukloniti administrativne prepreke kako bi liječenje građana EU bilo lakše dostupno u cijeloj Uniji, čime ćemo smanjiti nejednakosti u pristupu zdravstvenoj usluzi“ – naglasio je Sokol

„Od iznimne je važnosti osnivanje centara izvrsnosti koji bi olakšali pristup liječenju oboljelih. Centri izvrsnosti bili bi ravnomjerno raspoređeni po državama članicama i regijama te specijalizirani za liječenje određenog karcinoma, smanjiti bi nejednakosti u pružanju zdravstvene skrbi, a sve to u okviru Europskog plana za borbu protiv raka“ - kazao je Sokol.

Zastupnik Sokol je zaključio kako ključ uspjeha jest zajednički europski pristup. Suradnja i mobilnost najboljih stručnjaka, zajednički projekti i prekogranična suradnja područja su koja mogu, uz podizanje svijesti o mogućnostima prekograničnog liječenja, poboljšati i ujednačiti kvalitetu zdravstvene skrbi na razini EU. Dobri ishodi zdravstvene zaštite također doprinose učinkovitosti i održivosti zdravstvenih sustava.