×

Postao sam izvjestitelj Europskog parlamenta za Uredbu o europskom prostoru za zdravstvene podatke

30.09.2022

Hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu doc. dr. sc. Tomislav Sokol i član Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI) imenovan je izvjestiteljem Europskog parlamenta za europski prostor za zdravstvene podatke. Europska komisija je u svibnju ove godine predstavila zakonodavni prijedlog europskog prostora za zdravstvene podatke, jedan od temelja snažne europske zdravstvene unije, a prijedlog je sada došao u Parlament.

„Iznimno sam zadovoljan što ću biti izvjestitelj Europskog parlamenta za ovaj važan dosje, radi se o najvažnijem europskom zakonu u području zdravstva u ovom mandatu. Moj glavni prioritet bit će jačanje interoperabilnosti te olakšavanje razmjene zdravstvenih podataka za bolje funkcioniranje prekogranične zdravstvene zaštite, prekograničnih kliničkih studija i europskih referentnih mreža. Na taj način, olakšat ćemo hrvatskim građanima liječenje u inozemstvu i povećati pristup jednakoj zdravstvenoj zaštiti u svim državama članicama EU“ – istaknuo je zastupnik Sokol.

„Europski prostor za zdravstvene podatke predstavlja važnu prekretnicu u digitalnoj transformaciji zdravstva u Uniji. Zamišljeno je napraviti digitalni prostor u kojem će građani moći izravno, jednostavno i besplatno pristupiti podacima u elektroničkom obliku, ali bit će i u mogućnosti podijeliti svoje zdravstvene podatke sa zdravstvenim stručnjacima u svojoj državi ili u drugim državama članicama te tako dobiti pristup boljoj zdravstvenoj zaštiti. Pritom bih istaknuo da će građani imati potpunu kontrolu nad svojim podacima te da će biti poštovani sigurnosni protokoli najviših razina kada je u pitanju zaštita osobnih podataka“ – naglasio je zastupnik Sokol.

Budući da se prijedlog Uredbe osim zdravstva tiče i zaštite privatnosti, uz Odbor za okoliš javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI), za ovaj dosje će biti nadležan i Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) Europskog parlamenta te u tom kontekstu Sokol vjeruje da će glavni izazov biti postići pravu ravnotežu između upotrebe i razmjene zdravstvenih podataka s jedne strane i zaštite osobnih podataka s druge strane.

„Odgovornost koja mi je povjerena ovim izvjestiteljstvom predstavlja dodatan korak mog zalaganja za poboljšanje životnih uvjeta svih građana Europske unije, naročito u području zdravstva“ – zaključio je Sokol.