×

Zdravstvenim radnicima moramo osigurati uvjete za ostanak

09.03.2023

Na sjednici Posebnog odbora za pandemiju bolesti COVID-19 (COVI) Europskog parlamenta u Bruxellesu, kao hrvatski zastupnik i zamjenik koordinatora Kluba zastupnika EPP-a u tom odboru sudjelovao sam u raspravi s glavnom direktoricom Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) Andreom Ammon na temu pripravnosti Europske unije na zdravstvene krize.

Europska unija i države članice suočavaju se s manjkom zdravstvenih radnika, pogotovo u svojim slabije razvijenim regijama ili ruralnim područjima, a pritom su posebno zahvaćene zemlje istočne Europe. Zdravstvenim radnicima, naročito onim mlađim, potrebno je ponuditi perspektivu, odnosno potrebno je stvoriti bolje radne uvjete da bi imali poticaj i razlog za ostanak u zemlji u kojoj su stekli obrazovanje. Osim pitanja plaće, važan i presudan element u rješavanju ovog problema je poboljšanje radne okoline, mogućnost napredovanja, kvaliteta života i radni uvjeti. U skladu s tim, države članice moraju donijeti dugoročne strategije zadržavanja zdravstvenih radnika. Uz pomoć Europskog socijalnog fonda plus, države članice koje se suočavaju s odljevom mozgova mogu financirati primjerice, specijalizaciju i subspecijalizaciju zdravstvenog osoblja.

Ciljanim investicijama u radnu snagu i potrebe zdravstvenih sustava možemo posredno i neposredno poboljšati radne uvjete te motivirati naše zdravstvene radnike koji su izuzetno cijenjeni u zapadnoj Europi na ostanak u Hrvatskoj. Europska sredstva koja Hrvatska ima na raspolaganju može ulagati u otklanjanje infrastrukturnih nedostataka naših zdravstvenih ustanova, posebice onih koje se nalaze u ruralnim područjima i na otocima.