×

Sokol pozvao na usvajanje nacionalnih programa za borbu protiv raka u svim članicama Europske unije

16.06.2021

Na sjednici Posebnog odbora za borbu protiv raka (BECA) Europskog parlamenta održana je razmjena mišljenja na temu „Nacionalni programi suzbijanja raka“ na kojemu je sudjelovao doc.dr.sc. Tomislav Sokol. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) definirala je Nacionalni program za suzbijanje raka (NCCP) kao program javnog zdravstva osmišljen kako bi se smanjila učestalost obolijevanja i smrtnost od raka te poboljšala kvaliteta života pacijenata s rakom, kroz sustavnu provedbu mjera za prevenciju, rano otkrivanje, dijagnozu, liječenje i palijaciju, najbolje iskorištavajući raspoložive resurse.

Zastupnik Sokol je u najavi događaja kazao: „Nažalost, svaki treći stanovnik Republike Hrvatske oboljet će od raka. Svake godine dijagnosticira se više od 23.500 novooboljelih. Procjenjuje se da u Republici Hrvatskoj živi 170.000 osoba koje su bolovale ili boluju od raka. Naravno da te osobe ne žive same, već imaju bližu ili dalju obitelj. Uzimajući u obzir da prosječna proširena obitelj ima najmanje 4 do 5 članova, lako dolazimo do broja od 850.000 hrvatskih građana čiji su svakodnevni životi izravno ili neizravno pogođeni rakom, što čini gotovo 20 % našeg društva.“

„Broj oboljelih od raka u svijetu i Hrvatskoj u stalnom je porastu - Svjetska zdravstvena organizacija predviđa da će svjetski broj novooboljelih porasti s 18 milijuna u 2018. na 29,5 milijuna godišnje u 2040. godini, dok će broj umrlih porasti s 9,5 na 16,4 milijuna godišnje.

Rak je drugi najčešći uzrok smrtnosti (nakon kardiovaskularnih bolesti) i odgovoran je za 27 posto smrtnih slučajeva u Hrvatskoj u 2018. godini, vodeći je uzrok smrtnosti kod osoba mlađih od 65 godina te je odgovoran za 50 posto smrtnih slučajeva kod žena i 35 posto kod muškaraca.“, istaknuo je tijekom rasprave zastupnik Sokol.

Zastupnik Sokol kazao je da su nacionalnim strateškim okvirom koji je usvojio Hrvatski sabor u prosincu prošle godine postavljeni ciljevi za koje se zalaže i Europski plan za borbu protiv raka, te bi se istim smjernicama trebali voditi parlamenti država članica. „Moramo nastaviti rad na poboljšanju zdravlja građana tijekom cijeloga života, smanjenje pojavnosti i smrtnosti od raka te produljenje i povećanje kvalitete života oboljelih od raka na području cijele Europske unije.“ - zaključio je Sokol.