×

Odbor za regionalni razvoj (REGI)

Sukladno Poslovniku devetog parlamentarnog saziva Europskog parlamenta, Odbor za regionalni razvoj nadležan je za koordinaciju nacionalnih propisa na području promicanja socijalne, ekonomske i teritorijalne kohezije, zalaganja za konvergenciju europskih regija, promicanje rasta i razvoja kao i praćenje mogućnosti koje se pružaju u sklopu Europskih strukturnih i investicijskih fondova te programa. Odbor je između ostalog nadležan za praćenje apsorpcije europskih sredstava, promicanje društveno-gospodarskog razvoja te realizaciju razvojnih potencijala. 

AKTIVNOSTI ODBORA

Konkretnim prijedlozima, vlastitim inicijativama, zakonodavnim i nezakonodavnim radom zalažem se za promicanje sljedećih točaka koje s u nadležnosti Odbora za regionalni razvoj (REGI):  

  1.    djelovanje i razvoj politike Unije za regionalni razvoj i koheziju, kako je utvrđeno u Ugovorima,
  2.    Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond i za ostale instrumente regionalne politike Unije,
  3.    procjenu utjecaja drugih politika Unije na gospodarsku i socijalnu koheziju,
  4.    usklađivanje strukturnih instrumenata Unije,
  5.    urbanu dimenziju kohezijske politike,
  6.    najudaljenija područja i otoke te prekograničnu i međuregionalnu suradnju,
  7.    odnose s Odborom regija, organizacijama za međuregionalnu suradnju te lokalnim i regionalnim vlastima.

Povezane vijesti