×

BPI i poticanje inkrementalnih inovacija

04.05.2020

Zastupnik Tomislav Sokol se sastao s predstavnicima udruge BPI (Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V.), koja je važan dio pluralističkog društva jer artikuliraju i prenose raznolike, konkurentne i autonomne interese.

Zastupnik Tomislav Sokol se sastao s predstavnicima udruge BPI (Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V.), koja je važan dio pluralističkog društva jer artikuliraju i prenose raznolike, konkurentne i autonomne interese. BPI predstavlja čitav spektar farmaceutske industrije, u rasponu od multinacionalnih korporacija do MSP-ova, Mid-Capsa i Start-upova. Ta poduzeća su bitna jer osiguravaju pravovremenu i sigurnu opskrbu lijekovima za sve pacijente diljem Europske unije i širom svijeta. Za njih je od strateške važnosti održavanje konkurentnost te bi u svrhu ostvarivanja toga cilja sljedeći europski zakonodavni ciklus trebao postaviti temelje ciljanoj industrijskoj politici. To se posebice odnosi na MSP-ove i Mid-Capse, koji su pokretači europske ekonomije. Za MSP-ove je ključno prepoznati da postojeća definicija nije više odgovarajuća i zahtjeva reviziju, uzevši u obzir nove poslovne modele, digitalizaciju i globalizaciju. Oni naime iziskuju fleksibilnu definiciju koja uključuje specifičnosti sektora.

Nadalje, tema koja je zastupniku bila od posebne važnosti su nastojanja BPI-a u poticanju inkrementalnih inovacija, koje su ključne u sferi “lijekova siročadi” (medicinski proizvodi koje nije profitabilno razvijati i prodavati s obzirom na to da se koriste u terapiji u slučaju rijetkih bolesti) i pedijatrije. Ova je tema zastupniku bitna jer je aktivno angažiran u promicanju svijesti i konkretnih koraka kada se radi o rijetkim bolestima. Uz to je na sastanku istaknuta neophodnost osiguravanja balansiranog sustava poticaja, razvoj Europskog upravnog zakona i snažna suradnja u području zdravstva na razini Europe, u kojoj se poštuje načelo supsidijarnosti.

Budući da su na sastanku istaknuta područja djelovanja BPI-a koja se preklapaju s aktivnostima zastupnika u promicanju bolje zdravstvene zaštite, posebice kada se radi o osjetljivim skupinama društva i poticanju MSP-ova, zastupnik je najavio nastavak daljnju kooperaciju.