×

EPF- European Patient Forum

02.10.2019

Izvršni direktor foruma EPF- a (Europski forum za pacijente) u listopadu 2019. godine posjećuje ured zastupnika Tomislava Sokola te održavaju sastanak. Radi se o krovnoj organizaciji koja surađuje s grupama pacijenata u javnom zdravstvu i zagovaranju zdravlja.

Izvršni direktor foruma EPF- a (Europski forum za pacijente) u listopadu 2019. godine posjećuje ured zastupnika Tomislava Sokola te održavaju sastanak. Radi se o krovnoj organizaciji koja surađuje s grupama pacijenata u javnom zdravstvu i zagovaranju zdravlja. Njihova je vizija da svi pacijenti s kroničnim stanjima u Europi imaju pristup visokokvalitetnoj zdravstvenoj i rodnoj skrbi. Glavni ciljevi za koje se ovaj aktivni forum zalaže su zdravstvena književnost zbog preglednosti i lake dostupnosti liječnicima i građanima, velika dostupnost i kakvoća zdravstva, osnaživanje glasa i mišljenja pacijenata, uključenost pacijenata u rad zdravstvenog sustava i prestanak diskriminacije pacijenata iz bilo kakvih razloga. Zastupnik Tomislav Sokol od početka svog rada u Europskom parlamentu inzistira na zdravstvenim pitanjima te izjednačavanju zdravstvenih standarda u zemljama članicama, pa je suradnja s ovom organizacijom vrlo bitna za njegov daljni rad. Također, budući da je zastupnik jedan od zagovornika osnivanja posebnog parlamentarnog odbora koji će kao jedan od ciljeva imati osvještavanje građana o važnosti prevencije raka i pravovremenih liječničkih pregleda kao i izjednačavanje zdravstvenih standarda zemalja Europske unije, vrlo je važna međusobna suradnja ne samo dviju organizacija, nego i posebna zastupnikova podrška u radu foruma EPF, jer je u fokusu njegovog rada upravo zdravstvo.