×

Sastanak s predstavnicima udruženja All Policies For a Healthy Europe

04.05.2020

manifesto
Prema službenim podacima u Europskoj uniji prerano umire više od pola milijuna ljudi u dobi od 25 do 64 godine. Navedeno je dijelom posljedica sve većeg ekonomskog jaza medu državama članicama sto se reflektira i na nejednakosti u pristupa zdravstvenim uslugama.

Prema službenim podacima u Europskoj uniji prerano umire više od pola milijuna ljudi u dobi od 25 do 64 godine. Navedeno je dijelom posljedica sve većeg ekonomskog jaza medu državama članicama sto se reflektira i na nejednakosti u pristupa zdravstvenim uslugama. Jedan od najvećih zdravstvenih problema predstavlja pretilost. Primjerice, u prosjeku jedno od osmero djece između sedam i osam godina je pretilo. Unatoč navedenom, samo 3 % proračuna za zdravstvo država i regija se troši na prevenciju pretilosti.

Radi svega navedenog, a s posebnim interesom za unapređenje zdravstva Unije, zastupnik dr.sc. Sokol je održao sastanak s predstavnicima udruženja All Policies For a Healthy Europe.

All Policies For a Healthy Europe je predstavio svoj program održivog razvoja koji se sastoji od 3 glavna područja - zdravo društvo, zdrav okoliš te stabilan zdravstveni sustav. All Policies For a Healthy Europe je medu ostalim prezentirao i mogućnosti digitalizacije navedenih područja, medu kojima su su Big Data, umjetna inteligencija, pametni sustavi za energetsku učinkovitost te drugi digitalni alati za socijalnu i ekonomsku inkluziju svih građana.

Predstavnici udruženja su naglasili kako radnje ne moraju biti nužno komplicirane, ali svakako zahtijevaju političko zalaganje te manevar između različitih zakonodavnih područja (regionalnih, državnih te europskih). Prijedlozi udruženja su imenovanje iskusnijeg člana Europske komisije u nadgledanju i pomaganju međusektorskih radnji te koordinaciji između Glavne uprave za hranu i zdravlje i Glavnog tajništva Europske komisije, organiziranje foruma i panela za daljnje osviještenje o problematici te druge radnje.

Nakon odrzanog sastanka postignut je dogovor kako ce se nastaviti daljnja suradnja u svrhu napretka zdravlja gradana Europske unije.