×

EFPIA- Europska federacija farmaceutske industrije i udruženja

01.09.2019

U rujnu 2019. zastupnik Tomislav Sokol održao je sastanak s EFPIA-om (Europskom federacijom farmaceutske industrije i udruženja).

U rujnu 2019. zastupnik Tomislav Sokol održao je sastanak s EFPIA-om (Europskom federacijom farmaceutske industrije i udruženja). Europska federacija farmaceutske industrije i udruženja (EFPIA) predstavlja farmaceutsku industriju koja djeluje u Europi. Svojim izravnim članstvom u 36 nacionalnih udruženja i 39 vodećih farmaceutskih kompanija, misija EFPIA-e je stvoriti suradničko okruženje koje njihovim članovima omogućuje inoviranje, otkrivanje, razvoj i isporuku novih terapija i cjepiva za ljude širom Europe, kao i doprinos europskom gospodarstvu. Budući da je glavna vizija ove organizacije zdravija budućnost Europe, zastupnik Sokol podržava njihove inicijative i rad te ih smatra važnom europskom federacijom. Budućnost koja se temelji na prevenciji, inovacijama, pristupu novim liječenjima i boljim rezultatima za pacijente vizija je zastupnika Sokola, kao i EFPIA-e pa se zastupnik Sokol iskreno zanima za njihov rad i napredak. Zahvaljujući napretku u znanosti i tehnologiji, farmaceutska industrija bazirana na istraživanjima doživljava procvat, pa je ključna pretvorba temeljnih istraživanja u inovativne tretmane i terapije koje će biti široko rasprostranjene i lako dostupne ljudima. U Hrvatskoj farmaceutska industrija u 2017. godini dosegla je brojke od 585 milijuna prihoda sa 5474 poslovnih jedinica na teritoriju RH, čime brojke svjedoče koliko je farmaceutska industrija jaka. Također, zastupnik Sokol od začetaka prati napredne terapije koje mijenjaju živote pacijenata kao što su inovativni lijekovi za liječenje leukemije, te aktivno sudjeluje na forumima o pitanjima sa zdravstvom, a ove godine imenovan je članom žirija ovogodišnjeg Europskog zdravstvenog parlamenta.