×

Health Care Without Harm (HCWH)

01.10.2019

U listopadu 2019. je zastupnik Tomislav Sokol održao sastanak s predstavnicima neprofitne organizacije Health Care Without Harm.

U listopadu 2019. je zastupnik Tomislav Sokol održao sastanak s predstavnicima neprofitne organizacije Health Care Without Harm. Ova organizacija ima za cilj transformirati europski zdravstveni sektor umanjujući njegov utjecaj na okoliš, postati temelj zajednice u održivosti i predvodnik u globalnom pokretu za zdravlje okoliša i pravdu. Predstavnici su zastupniku izložili svoj model (innovate-scale-transform) i ciljeve, te su zajedno raspravili 15 prijedloga, integriranih kroz pet temeljnih kategorija, putem kojih se može postići održiviji zdravstveni sustav i zdraviji okoliš diljem Europe do 2025.godine.
Te temeljne kategorije koje su razmatrane na sastanku su: i) klimatski pametna zdravstvena zaštita; ii) održiva nabava i kružna ekonomija; iii) sigurnije kemikalije; iv) sigurnija Pharma; v) održiva hrana. Svaka od ovih kategorija zahtijeva dosljedan pristup, što HCWH potiče kroz implementaciju njihovih prijedloga. Poseban je naglasak u razmjeni mišljenja između zastupnika i predstavnika stavljen na pojedine aspekte unutar ovih pet kategorija. Jedan od njih je dekarbonizacija europskog zdravstvenog sektora i povećanje otpornosti na klimatske promjene putem povećanog zagovaranja klimatski pametne zdravstvene zaštite. Nadalje, raspravljalo se i o poticanju stvaranja transparentnih i održivih lanaca vrijednosti i praksi nabave putem povećanog pristupa informacijama o proizvodima i uslugama i rad s državama članicama na uspostavljanju cilja za održivu javnu nabavu u cijeloj EU.
S obzirom na to da sve veći broj dokaza izaziva zabrinutost zbog zdravstvenih učinaka kroničnog izlaganja kemijskim 'koktelima', čak i u malim dozama, bitno je poduzimanje konkretnih akcija za bolju zaštitu okoliša i zdravlja ljudi od poznatih i pretpostavljenih opasnosti od pesticida, endokrinih razarača i trovanja olovom, živom ili ostalih otrovnih kemikalija. Jedna od tema na koju je posebno stavljen naglasak je antimikrobna rezistencija (AMR), uzevši u obzir da je to rastuća zdravstvena prijetnja za koju se očekuje da će preteći rak kao glavni uzrok smrti na globalnoj razini do 2050. U razgovoru je i napomenuta obrazovna uloga zdravstvenih ustanova u isticanju važnosti zdravlja i održivih dijeta te poticanje osoblja i pacijenata na promjenu navika konzumiranja hrane.
S obzirom na to da prijedlozi HCWH-a sadrže konstruktivne korake za holistički pristup, zastupnik Sokol namjerava nastaviti daljnju komunikaciju i praćenje rada ove organizacije.