×

European network group - Alliance for Childhood

05.10.2019

Zastupnik Tomislav Sokol u listopadu je održao sastanak sa AFC-ENG predstavnicima čija je vizija europskog društva kvaliteta djetinjstva i procjena utjecaja i efekata njihovih odluka na djecu.

Zastupnik Tomislav Sokol u listopadu je održao sastanak sa AFC-ENG predstavnicima čija je vizija europskog društva kvaliteta djetinjstva i procjena utjecaja i efekata njihovih odluka na djecu. U odlukama koje uključuju djecu i koje se direktno ili indirektno odnose na djecu, misija spomenutog Saveza je povećati poštovanje prema djetinjstvu kao osnovi ljudskog razvoja i kreirati veću svjesnost o potrebama djece. Također razvijaju ideje za rješenja problema koji ugrožavaju kvalitetu djetinjstva sa ciljem pružanja platforme koja omogućuje kontakte, inspiraciju, razmjenu, vršnjačko učenje, podršku i dijalog između donositelja odluke, istraživača, roditelja i svih koji imaju velik utjecaj na život djece.

Kao glavna tema razgovora zastupnika i navedene organizacije navodi se stvaranje svjesnosti o problemima s kojima se djeca suočavaju, kao i veća informiranost o njima i mogućnost pružanja adekvatne pomoći i podrške djeci. AFC-ENG surađuje sa partnerima u više od 15 europskih država te su objavili 7 stručnih knjiga na temu poboljšanja kvalitete djetinjstva u Europi.

Alliance for childhood je organizacija kojom većinski upravljaju volonteri te aktivisti. Veliki broj akcija u organizaciji AFC-ENG je sponzoriran partnerskim donacijama te se na taj način bore za prava djece specificiranim na UN-ovoj Konvenciji o pravima djece.

Zastupnik Sokol je sa željom da pomogne ovoj inicijativi razgovarao s istom o mogućnostima potpore u polju zdravstvene zaštite kao jednog od najbitnijih područja za bezbrižno odrastanje. Odlučuje se na nastavak praćenja rada navedene organizacije, kao i moguću suradnju u budućnosti.